Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

 

ZWIASTUN

"Głosu Weterana i Rezerwisty"

numer  (340) Październik 2017

                                                                                                                              

 

 

 

 

  Serdecznie zachęcamy

     naszych Czytelników do lektury październikowego 340-go numeru "Głosu Weterana i Rezerwisty". 

 

Redakcja "GWiR"


                                          Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380


Działalność ZW ZŻWP w Białymstoku

20 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Białymstoku z udziałem prezesów kół i Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektora WBE w Białymstoku. Obradom przewodniczył Prezes ZW, członek ZG ZŻWP płk Józef Kosno, który przedstawił wytyczne i zadania do realizacji przez wszystkie ogniwa naszego Związku w tym przygotowanie i przeprowadzenie akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach, zarządach wojewódzkich/rejonowych

Czytaj więcej »

Z życia związku – Koło nr 19 ZŻWP w Stargardzie Szczecińskim

5 marca z inicjatywy Zarządu koła nr 19 ZŻWP odbyła się uroczystość uczczenia pamięci żołnierzy poległych w walkach o zdobycie Stargardu.

Czytaj więcej »

Wiadomości ze Śląska

Ponieważ miesiąc maj obfituje w święta to może kilka słów gdzie w tym czasie byliśmy i co robiliśmy. Dnia 2 maja 2012 r. braliśmy udział w Święcie Flagi - uroczystość była podwójna, pierwsza przed siedzibą WSzW w Katowicach zebrała się kadra wojskowa i pracownicy cywilni wojska wśród których uczestniczyliśmy i my (płk Mazepa Tadeusz i ppłk Zapiór Marek)

Czytaj więcej »

Pamięć o bohaterach sprzed 67. lat

Tegoroczną rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej świętowano pod Pomnikiem Orła Piastowskiego na Wojennym Cmentarzu Żołnierzy 2 Armii WP w Zgorzelcu. Przybyli kombatanci II wojny światowej, w tym uczestnicy tego historycznego wydarzenia. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym Komendantowi WKU w Bolesławcu ppłk Andrzejowi ŁUKA meldunek o gotowości do rocznicowej uroczystości złożyła por. Agnieszka KOZIK.

Czytaj więcej »

OBCHODY ROCZNICY MORDU KATYŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

5 marca 1940 r. podpisując rozkaz o uśmierceniu polskich oficerów – jeńców wojennych wziętych do niewoli po agresji 17 września 1939 – więzionych w obozach: Starobielsk, Ostaszków, Charków i Twer Stalin wydał bezprecedensowy w historii ludzkości wyrok – mordu ponad 20 tysięcy niewinnych osób. Wśród zabitych strzałem w potylicę – bez jakiegokolwiek prawa do obrony , a następnie wrzuconych do masowych dołów będących zbiorowymi mogiłami byli polscy oficerowie i podoficerowie służby stałej jak i rezerwy: profesorowie, lekarze, nauczyciele,

Czytaj więcej »

Opole: 70 rocznica powstania AK

Dla upamiętnienia 70 rocznicy powstania Armii Krajowej, 13.02.2012 r. w sali konferencyjnej Opolskiego Zarządu wojewódzkiego ZKRPiBWP zebrała się Rada Środowiska Żołnierzy AK i Batalionów Chłopskich.

Czytaj więcej »

Noworoczne Zebranie ZŻWP w Sulechowie

26 stycznia 2012 r. odbyło się noworoczne zebranie członków ZŻWP w 5 Lubuskim Pułku Artylerii. Na zebranie zaproszeni zostali: Starosta powiatu Zielonogórskiego Ireneusz PLECHAN, burmistrz Sulechowa Roman RAKOWSKI,dowódca pułku płk. dypl. Sławomir OWCZAREK, honorowy prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Michał KUPIEC. Porządek zebrania przedstawił prezes koła mjr Feliks PŁACZKIEWICZ.

Czytaj więcej »

Aktywna działalność Koła nr 2 ZŻWP w roku 30-lecia jubileuszu powstania Związku

Koło Nr 2, którego prezesem jest ppłk Zdzisław Mirowski a sekretarzem mł. chor. sztab. Marek Radziwoński rok 2011 obfitował wieloma ciekawymi przedsięwzięciami, które były przedmiotem zebrań

Czytaj więcej »

List otwarty

Panie Premierze, pragniemy Pana poinformować w imieniu trzech organizacji zrzeszających żołnierzy frontowych 1 i 2 Armii WP, których jest w Związku Inwalidów Wojennych w województwie opolskim około 67%, a w opolskim Związku Kombatantów 36%. Natomiast w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zrzeszeni są żołnierze wszystkich frontów II wojny światowej, żołnierze Wojska Polskiego ze szlaku bitewnego wiodącego od Lenino po Berlin i Łabę,

Czytaj więcej »

Spotkanie opłatkowe

W dniu 13 grudnia 2011 w Kole nr 3 im. 60 Kartuskiego Pułku Czołgów Średnich w Elblągu o godz. 17.00 odbyło się w Klubie 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej zebranie opłatkowe i podsumowanie 2011 r.

Czytaj więcej »