Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

 

ZWIASTUN

"Głosu Weterana i Rezerwisty"

numer  (340) Październik 2017

                                                                                                                              

 

 

 

 

  Serdecznie zachęcamy

     naszych Czytelników do lektury październikowego 340-go numeru "Głosu Weterana i Rezerwisty". 

 

Redakcja "GWiR"


                                          Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380


Obrady Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach

Z inicjatywy prezesa ZR płk mgr Czesława Hebdy w dniu 19.03.2012.r. odbyło sie posiedzenie Zarządu na którym podsumowano działalność związkową ZR i podległych kół za rok 2011 uwzględniając program działania na rok bieżący 2012

Czytaj więcej »

Kombatancko-rodzinny Nowy 2012 rok

Tradycyjnie i dzięki zapobiegliwości członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, głównie wiceprezesów ZW, prezesów kół dzielnic: Dziesiąta kol. por. Czesława Klimka i Bronowice kol. ppłk Henryka Czerkasa zorganizowane zostało uroczysto-noworoczne spotkanie Kombatantów m. Lublina.

Czytaj więcej »

Pamięć o Żołnierzach Września

W siedemdziesiątą rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę szkoła nasza otrzymała imię Żołnierzy Września 1939 Roku. Świadomi tego, że czczenie patrona szkoły to sprawa wielkiej wagi, stanęliśmy przed dylematem dotyczącym sposobu obchodzenia święta szkolnego związanego z jego zbiorowym imieniem. Nasz patron to blisko 800 tysięcy żołnierzy zmobilizowanych owego pamiętnego Września

Czytaj więcej »

Słupsk: Sztuka wśród nas

W dniu 1 marca 2012 roku, w Klubie Wojskowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku odbyło się pierwsze w 2012 roku, zebranie Koła nr 1

Czytaj więcej »

Warszawa: SPOTKANIE RADY KLUBU KORESPONDENTÓW Z REDAKTOR NACZELNĄ

Rada Klubu Warszawskich Korespondentów zaprosiła red. nacz. GWiR Agnieszkę Wołk-Łaniewską na spotkanie, w którym udział wzięli: płk Mieczysław Mikrut – przewodniczący Rady, płk Stefan A. Jakubowski – wiceprzewodniczący, płk Mirosław Dąbrzalski – sekretarz oraz członkowie rady: płk Krzysztof Aleksandruk, płk Henryk Czyżyk i kpt. Cezariusz Papiernik. Spotkanie swoją obecnością zaszczycił płk Bogdan Miller – ZWM ZŻWP.

Czytaj więcej »

NAJSTARSZY ŻOŁNIERZ KOP MIANOWANY PUŁKOWNIKIEM !

Wyjątkowa uroczystość odbyła się w Kołobrzegu, w przededniu 67 rocznicy Zaślubin z Morzem. 17 marca br. Przyjaciel Naszej Szkoły, jeden z najstarszych żyjących żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

Czytaj więcej »

Bydgoszcz: spotkanie z nowym patronem

W grudniu 2011 roku został rozwiązany Pomorski Okręg Wojskowy. Koło Nr 3 ZŻWP pozostało bez jednostki patronackiej.

Czytaj więcej »

Tarnobrzeg: pamiętamy o cmentarzach wojennych

W Kole nr 13 im. por. Józefa Sarny w Tarnobrzegu podsumowano działalność w 2011 r. Odbyło się to w dniu 15 grudnia 2011 r. na Walnym zebraniu sprawozdawczo-opłatkowym. W zebraniu uczestniczył prezydent miasta pan Norbert Mastalerz.

Czytaj więcej »

Dobro Państwa - najwyższym prawem

W powyższym tytule mieści się cała ideologia tzw. obozu prorządowego z b. wojskowymi na czele.

W myśl tej zasady tysiące ludzi stanęło w szeregach wojskowych w latach 1918/20 i poniosło śmierć lub rany. W myśl tej zasady tysiące ludzi pracuje dla ogólnego dobra, ponosząc stale ofiary. Wreszcie w myśl tej zasady wychowujemy młode pokolenie, które ma przyjść po nas i przejąć cały nasz dorobek.

Czytaj więcej »

PUŁKOWNIK PILOT W ST. SPOCZ. TADEUSZ CYNKIN - WETERAN WALK 2 PUŁKU PIECHOTY l DYWIZJI PIECHOTY IM. TADEUSZ KOŚCIUSZKI

Szlak bojowy 2 pułku piechoty 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki oraz 40. letni pobyt 2 berlińskiego pułku zmechanizowanego l Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w okresie powojennym w Skierniewicach został w 2005r. upamiętniony w tym mieście pomnikiem. Inicjatorami tego upamiętnienia byli oficerowie kadry powojennej i weterani walk frontowych pułku

Czytaj więcej »