Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

 

ZWIASTUN

"Głosu Weterana i Rezerwisty"

numer  (340) Październik 2017

                                                                                                                              

 

 

 

 

  Serdecznie zachęcamy

     naszych Czytelników do lektury październikowego 340-go numeru "Głosu Weterana i Rezerwisty". 

 

Redakcja "GWiR"


                                          Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380


POLSCY ARTYLERZYŚCI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Artyleria polska w drugiej wojnie światowej stanowiła znaczną część wojsk walczących. W armii polskiej 1939 roku artylerzyści stanowili 15 proc. wszystkich żołnierzy. W Ludowym Wojsku Polskim około 20 proc. W Wojsku Polskim na zachodzie 10-28 proc. Owartości artylerii i jej skuteczności w walce decydowały: jakość sprzętu, organizacja artylerii i sposób jej wykorzystania, a nade wszystko poziom wyszkolenia artylerzystów, ich postawa i zaangażowanie w walce

Czytaj więcej »

POLIGONOWY ARTYLERYJSKI EGZAMIN

Jest trzecia dekada marca 1952 roku. Od niespełna roku jestem dowódcą baterii ppancernej 76 mm armat wskładzie artylerii pułkowej 39 pz 8 DZ w Trzebiatowie, który po latach przyjął nazwę 36pz. I jak zawsze w tym okresie rozpoczynamy bezpośrednie przygotowania do wyjazdu na drawski, letni poligon

Czytaj więcej »

Żołnierskie spotkanie przyjaciół

Już tradycyjnie, od 1997 roku, kierownictwa wrocławskich związków kombatanckich i żołnierskich spotykają się, by podsumować roczną pracę programowo-organizacyjną. Tak też się stało 21 lutego br. w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu.

Czytaj więcej »

Droga życiowa i działalność społeczna mjr. Waleriana Kłakowicza

Życie na Kresach wśród ludzi o różnych światopoglądach i mentalności oraz przynależności kulturowej, nauczyło Waleriana Kłakowicza zasad tolerancji i współżycia w różnych środowiskach społecznych. Jeszcze teraz, mimo już odległych lat, potrafi barwnie opowiadać o swojej, nieraz tragicznej przeszłości, anawet zaśpiewać różnego rodzaju piosenki z kresowego folkloru. W rozmowie z nim od razu można poznać z kim sięma do czynienia - kresowianinem. Zawsze uśmiechnięty, zadziorny

Czytaj więcej »

WOJSKOWE WĘDROWANIE PO POLSCE I NIE TYLKO

Przez 40 lat służyłem w Wojsku Polskim. Moja służba była swego rodzaju rówieśniczką NRD. Do zasadniczej służby wojskowej w 11 pp 4 DP w Lesznie zostałem wcielony 6.10.1949 r., a więc w przeddzień utworzenia Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Czytaj więcej »

Poznań: UDANE PLENUM WZW

Plenarne posiedzenie z udziałem Prezesów Kół odbyło się, zgodnie z planem 29 lutego 2012 roku. Tematyka dotyczyła sprawozdawczości z wykonania zadań w 2011 roku. Mimo obszerności spraw, prezes Zygmunt Maciejny w starannie przygotowanym wystąpieniu przedstawił rzeczowo wszystkie problemy Zarządu i Kół

Czytaj więcej »

O korespondentach i pisaniu artykułów do GWiR

Korespondentów jest coraz więcej i piszą coraz częściej na różne tematy. Wśród nich są zawodowcy – historycy, komentatorzy i autorzy najwyżej cenieni przez czytelników oraz Redakcję GWiR. Większość korespondentów to amatorzy, samouki ale zapaleńcy piszący na zapotrzebowanie społeczne członków związku i rezerwistów oraz na potrzeby realizacyjne zadań planowych

Czytaj więcej »

Jubileusz 80-lecia mł. chor. Bogdana Berczyńskiego z Koła nr 15

Mł. chor. Bogdan Berczyński urodził się 20 lutego 1932 r. w m. Podstolice w województwie wielkopolskim. W dniu wybuchu wojny 1 września 1939 r. zamiast pójść do 1 klasy szkoły podstawowej mały Bogdan z matką i czwórką rodzeństwa zmuszony został do ucieczki z rodzinnych stron na tułaczkę w nieznane. Ojciec w tym czasie brał udział w wojnie obronnej.

Czytaj więcej »

W REZERWIE I W STANIE SPOCZYNKU

Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej nie kończy jeszcze związków byłego żołnierza z armią. Żołnierze zawodowi stanowią specyficzną grupę zawodową. Posiadane przez nich kwalifikacje nie są najbardziej poszukiwane na rynku pracy, a nabyte przez lata służby przyzwyczajenia, mogą czasem tę sytuację jeszcze bardziej pogarszać

Czytaj więcej »

Warszawa: tańce na walentynki

W dniu 11 lutego 2012 r. Koło nr 10 zorganizowało wieczorek taneczny z okazji trwającego karnawału i coraz popularniejszych Walentynek. Przy akompaniamencie muzyki członkowie Koła z rodzinami i zaproszonymi gośćmi spotkali się w Sali balowej Domu Studenckiego Wojskowej Akademii Technicznej

Czytaj więcej »