Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

 

ZWIASTUN

„Głosu Weterana i Rezerwisty”

numer (345) Marzec 2018    

 

 

Serdecznie zachęcamy

naszych Czytelników do lektury marcowego 345-go numeru "Głosu Weterana i Rezerwisty". 

 

Redakcja "GWiR"


                                         

Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 

Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.

Ponadto informujemy, że wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.

 Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.

Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380


Trzy kadencje Prezesa Biesagi (1994–2006)

Rok bieżący obfituje w jubileusze. Najważniejszy dla nas jest jubileusz 30-lecia Naszego Związku. Zacznę jednak od mniejszego, bardziej osobistego. Minęło bowiem już 30 lat, gdy po raz pierwszy miałem przyjemność spotkać płk. dr. inż. Zenona Biesagę. Byłem wówczas na kursie wykładowców topografii wojskowej w Centrum Doskonalenia Oficerów w Rembertowie, gdy On – zastępca szefa Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP prezentował nowości wprowadzane do wojsk, a przy okazji zapoznał nas z wnioskami z badań przeprowadzonych w ramach swojej dysertacji doktorskiej.

Czytaj więcej »

KOMBATANCI I ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY

Powołanie trzydzieści lat temu Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ) to ważne wydarzenie w życiu i działalności naszej wojskowej społeczności. Był on nowym zjawiskiem w środowisku wojskowym. Powstała bowiem organizacja samorządna żołnierzy Wojska Polskiego. Mimo, że skupiała ona byłych żołnierzy zawodowych, nie podlegała kierownictwu wojska.

Czytaj więcej »

ZŻWP inicjatorem polskiego członkostwa w CIOR

Na kanwie 30. Rocznicy utworzenia ZŻWP warto przypomnieć pierwsze kontakty naszego związku z Międzysojuszniczą Konfederacją Oficerów Rezerwy, powszechnie znaną w skrócie jako CIOR (po francusku - Conf'ed'eration Interalli'ed des Officiers de R'eserve, a po angielsku - Confederation of Reserve Officers). Wydaje się to tym bardziej zasadne, że w sierpniu br.

Czytaj więcej »

SPRÓBUJMY RAZEM BUDOWAĆ SILNĄ POLSKĘ W SILNEJ EUROPIE

W pamięci polskiego narodu papież Jan Paweł II pozostał jako osoba o wielkim autorytecie moralnym i charyzmie, jako wielki patriota. Uczynił dla Polski tak wiele, by była niepodległa. Przygotował także Polki i Polaków do nowej rzeczywistości. Podczas kolejnych pielgrzymek do kraju spotykał się z przedstawicielami różnych środowisk: z duchowieństwem, ludźmi nauki, robotnikami, rolnikami, polskimi kobietami, politykami, posłami i senatorami oraz, oczywiście, zawsze z młodzieżą.

Czytaj więcej »

DONIOSŁY JUBILEUSZ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Wiosną 1981 roku niemal we wszystkich ówczesnych garnizonach w kraju powstały koła zrzeszające emerytów i rencistów – byłych żołnierzy Wojska Polskiego. 14 czerwca tamtego roku w Warszawie spotkali się delegaci reprezentujący wybrane wcześniej struktury wojewódzkie, gdzie wybrano władze centralne Związku i przyjęto Statut jako podstawowy dokument obowiązujący wszystkich jego członków.

Czytaj więcej »

SPOTKANIE KAWALERÓW VIRTUTI MILITARI

W Sali Myśliwskiej Klubu Śląskiego OW odbyło się kolejne zebranie Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari pod Patronatem Szefa WSzW we Wrocławiu. Zebranie otworzył prezes płk Jan KARWACIŃSKI witając przybyłych członków Klubu oraz Szefa Wydziału Wychowawczego Dowództwa Śląskiego OW ppłk mgr Andrzeja SOWĘ. Następnie po. sekretarza Klubu, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP ppłk rez. mgr Krzysztof  MAJER, nawiązując do tradycji Dnia Zwycięstwa

Czytaj więcej »

Przyjazny stosunek lekarza specjalisty do chorego nic nie kosztuje

W ostatnim czasie do Zarządu Koła nr 4 w Łodzi napłynęło wiele skarg na jakość usług świadczonych głównie przez lekarzy specjalistów, a przede wszystkim nie zawsze właściwy stosunek do pacjentów zgłaszających się do przychodni lekarskiej Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi. Dlatego ostatnie w roku 2010 zebranie Koła poświęcono właśnie tej problematyce.

Czytaj więcej »

Troszeczkę o historii wojska

Kilkunastoosobowa grupa ochotników z 4-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim mimo deszczowej aury wybrała się na pieszą wycieczkę, by zwiedzić obiekty obrazujące historię i tradycje Wojska Polskiego – Salę Pamięci 4 Dywizjonu Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Salę Tradycji 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim.

Czytaj więcej »

Zawsze wierni ojczyźnie

To dewiza członków Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Międzyrzeczu. Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje poprzedników: Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych oraz Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP. Od 2010r. zmieniono nazwę na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. 26 marca obchodziliśmy 30-lecie naszego Koła nr 5 w Międzyrzeczu

Czytaj więcej »