Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

 

ZWIASTUN

„Głosu Weterana i Rezerwisty”

numer (345) Marzec 2018    

 

 

Serdecznie zachęcamy

naszych Czytelników do lektury marcowego 345-go numeru "Głosu Weterana i Rezerwisty". 

 

Redakcja "GWiR"


                                         

Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 

Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.

Ponadto informujemy, że wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.

 Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.

Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380


Borne Sulimowo

Społecznicy ze środowiska wojskowego w Człuchowie w miesiącu wrześniu 2011r. zorganizowali wycieczkę do miejscowości Borne Sulinowo w pow. Szczecineckim

Czytaj więcej »

Naciski i realna groźba interwencji wojskowej

Gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała

 

Naciski i realna groźba interwencji wojskowej

 

Z wielu źródeł wynika, żeprawdopodobieństwo interwencji wojsk radzieckich i innych państw Układu Warszawskiego związane z „doktryną Breżniewa” i przekonaniem przywódców ZSRR i innych państw UW o zagrożeniu interesów radzieckich i paktu w całości w postaci „kontrrewolucji” w Polsce było jedną z przyczyn wprowadzenia stanu wojennego

Czytaj więcej »

Stan wojenny na zimno - oferta do dyskusji

Gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała

„Uczciwi interlokutorzy wspólnie poszukują prawdy”

Zbigniew HERBERT

 

Stan wojenny był najbardziej dramatycznym i zarazem kontrowersyjnym wydarzeniem w powojennej historii Polski. Sprawa jest rozpatrywana na płaszczyźnie politycznej, prawnej, historycznej, a także medialnej.

Czytaj więcej »

VI PRZEGLĄD POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

Podobnie jak w latach poprzednich w Remizie Strażackiej w Mroczy. Udział wzięło 13 zespołów i chórów oraz 10 solistek przy licznie zgromadzonej publiczności i zaproszonych gości. A wszystko pod czujnym okiem dyrektorki Miejsko-gminnego Ośrodka Kultury i rekreacji w Mroczy: Kamili Łącznej i asystującemu żonie Edmundowi Łącznemu. Małżeństwo świetnie się uzupełniało. Patronowali imprezie:

Czytaj więcej »

Trafiłem do rakietowców (cz. II)

Kolumny po rozładowaniu maszerowały w jednym wielkim tumanie czerwonego kurzu, podnoszącego się ze spalonej ziemi. Tylko prowadzący coś widział. Dodam, że temperatura w dzień dochodziła do 40–45 stopni Celsjusza. Trzeba było uważać, by nie dotknąć blachy sprzętu, oparzenie gwarantowane. Także za gorąco na opalanie

Czytaj więcej »

Trafiłem do rakietowców (część I)

Zachęcony przez p. Piotra Kurysia artykułem „O rakietowcach” (GWiR nr 2/2011), chciałbym przybliżyć proces szkolenia oraz działanie pododdziałów meteorologicznych w 20 Brygadzie Rakiet Operacyjno-Taktycznych, która przejęła tradycje 2 Pomorskiej Brygady Rakiet Operacyjno-Taktycznych w Choszcznie. Nie wiem, czy powinienem używać określenia „rakietowcy" w odniesieniu do pododdziałów „meteo”, ale wydaje mi się, że upoważnia mnie do tego wspólny cel szkolenia oraz wspólne wykonywanie zadań przez baterie startowe rakiet operacyjno-taktycznych.

Czytaj więcej »

„Biała Sobota” dla weteranów służb mundurowych w Łodzi

Na inicjatywę Pełnomocnika ds. opieki zdrowotnej Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pana płk dr Czesława Marmury o potrzebie zorganizowania w Łodzi badań profilaktyczno–lekarskich tzw. „Białej Soboty” dla weteranów służb mundurowych i żołnierzy garnizonu oraz ich najbliższych odpowiedział dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi, pan mjr rez. dr n. med. Robert Starzec, który w dniu 24 września 2011 r. w godz. od 8.00 do 14.00 w gabinetach specjalistycznych przychodni szpitala (kardiologa, laryngologa, okulisty, ortopedy, neurologa, urologa, chirurga naczyniowego, ginekologa, USG serca, USG ogólne i EKG) zorganizował badania diagnostyczne dla ponad 200 pacjentów.

Czytaj więcej »

UROCZYSTE OTWARCIE IZBY PAMIĘCI ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 7 września 2011 roku na godzinę przed posiedzeniem Zarządu Głównego Związku, Prezes Związku kol. gen. dyw. Adam Rębacz w towarzystwie wiceprezesów, sekretarza generalnego, członków prezydium i zaproszonych gości

Czytaj więcej »

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ SWIETŁOGORSK 2011 PRZESZEDŁ DO HISTORII

W dniach 25-28 sierpnia 2011 roku w Swietłogorsku (obwód Kaliningradzki w Rosji) odbył się V Międzynarodowy Festiwal pieśni patriotycznej i żołnierskiej organizowany przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie i Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko-Mazurskiego z polskiej strony oraz Stowarzyszenie: „Kaliningrad - Świnoujście - Olsztyn” i władze obwodu kaliningradzkiego ze strony rosyjskiej. Tegoroczny festiwal odbywał się w pięknie usytuowanej nadmorskiej miejscowości SWIETŁOGORSK.

Czytaj więcej »

Mają być weteranami, a nie kombatantami

Po latach usilnych starań podejmowanych przez organizacje społeczne, skupiające uczestników misji pokojowych, do Sejmu RP wpłynął wreszcie rządowy projekt ustawy o regulacjach prawnych określających ich status i związane z nim uprawnienia. W tym zaszczytnym zadaniu, jakim było i nadal jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, uczestniczyła i nadal uczestniczy niemała liczba Polaków, wśród nich członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Warto przypomnieć, że od 1953 roku, tj. od wojny koreańskiej, do 2010 w działaniach na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w różnych częściach świata uczestniczyło ponad 95 tys. żołnierzy WP, funkcjonariuszy służb mundurowych i pracowników cywilnych.

Czytaj więcej »