Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

 

ZWIASTUN

"Głosu Weterana i Rezerwisty"

numer  (340) Październik 2017

                                                                                                                              

 

 

 

 

  Serdecznie zachęcamy

     naszych Czytelników do lektury październikowego 340-go numeru "Głosu Weterana i Rezerwisty". 

 

Redakcja "GWiR"


                                          Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 
     Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.
 
     Ponadto informujemy, że począwszy od numeru lutowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”, wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.
 
     Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.
     Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380


Święto Wojska Polskiego w Nidzicy

 Jak co roku obchody Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w kościele św. Wojciecha, którą celebrował ks. prałat Tadeusz Lewdarowicz. Poświęcił zioła i kwiaty, podziękował organizatorom uroczystości, staroście, żołnierzom, kombatantom, członkom LOK i harcerzom. Na ręce żołnierzy złożył życzenia, aby ich służba ojczyźnie była bezpieczna i pełniona z honorem.

Czytaj więcej »

Korzystanie ze środków publicznych przy realizacji zadań statutowych

Organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy społeczni (np. szkoły, samorządy, muzea) posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność edukacyjno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną, promocyjną i szkoleniową ukierunkowaną na umacnianie obronności państwa mogą ubiegać się o finansowe wsparcie tej działalności przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Czytaj więcej »

XIV Sejmik Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty” w nowej odsłonie

W dniach 27 - 28 września 2012 roku odbył się we Wrocławiu XIV Sejmik Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty” połączony z Konferencją Popularno-Naukową nt.: „Rola prasy związkowej w tym „Głosu Weterana i Rezerwisty” w realizacji zadań statutowych ZŻWP w dziedzinie umacniania obronności kraju”.

Czytaj więcej »

Działalność Koła „Kadrowców”

W Kole Nr 29 przy Departamencie Kadr MON odbyło się w dniu 10 sierpnia br. uroczyste zebranie z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego. Prezes koła, kol. Marian SMOLIGA, przywitał wszystkich uczestników ze szczególnym wyszczególnieniem honorowych gości w osobach reprezentującego kierownictwo Departamentu Kad

Czytaj więcej »

CZAS SZYBKO UPŁYWA

Nasze Koło nr 6 przy WKU Bydgoszcz powstało 17.03.1981 r. Liczyło 20 członków założycieli. Dziś pozostało nas dwóch: mjr Stanisław CYMAŃSKI i płk Kazimierz SZEWCZYK. W 1985 r. było już 63 członków. 90 % z nich nie przekraczało wówczas 60 lat

Czytaj więcej »

67. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

O tej rocznicy pamiętano w Tarnobrzegu. W dniu 8 maja 2012 r. na cmentarzu wojennym w Tarnobrzegu zebrała się liczna grupa mieszkańców, ażeby uczcić tę ważną dla Polaków rocznicę. Mazurkiem Dąbrowskiego rozpoczęto patriotyczny ceremoniał uroczystości. W pięknej słoneczno - wiosennej scenerii wspaniale prezentowały się poczty sztandarowe Kombatantów i poszczególnych szkół.

Czytaj więcej »

ZAMOŚĆ: DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

8 maja br. z udziałem władz miejskich Zamościa, z prezydentem miasta Marcinem Zamoyskim na czele, obchodzono uroczyście 67. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Od siedmiu lat organizatorem obchodów Dnia Zwycięstwa w hetmańskim grodzie jest Zarząd Rejonowy ZŻWP, którym kieruje płk mgrRyszard Hejna.

Czytaj więcej »

Spotkanie rocznicowe w plenerze

W dniu 16 czerwca 2012 r. członkowie ZŻWP wraz z żonami spotkali się z okazji 31. rocznicy powstania Związku. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele samorządu, organizacji kombatanckich i społecznych oraz wojska.

Czytaj więcej »

W hołdzie bohaterom berlińskiej Victorii

67 lat temu umilkły działania II wojny światowej w Europie, przynosząc setkom milionów jej mieszkańców upragniony pokój. Zwycięstwo antyhitlerowskiej koalicji stało się faktem, który niemal cały świat uczcił z godnym, należytym szacunkiem. Trwająca blisko 6 lat wojna „przeorała tragedią” niemal cały glob, przyniosła śmierć i cierpienie milionom ludzi a ogrom zniszczeń materialnych i moralnych z trudem zabliźniał się przez wiele lat.

Czytaj więcej »