Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Świdnickie uroczystości z okazji Dnia Sapera oraz 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

 16 kwietnia br. w Świdnicy uczczono rocznicę rozpoczęcia operacji forsowania Odry i Nysy podczas II wojny światowej. Uroczystość odbyła się pod Pomnikiem Sapera, który został odnowiony w 2010 r. m.in. z inicjatywy ppłk. w stanie spoczynku Tadeusza Bortnika – prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Koła Ziemi Świdnickiej.

Uroczystości połączono z obchodami 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Organizatorami był: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło Ziemi Świdnickiej, Gimnazjum nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego, IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Świdnicy, p. Tadeusz Grabowski – opiekun świdnickich organizacji kombatanckich oraz Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy. Tegoroczne obchody miały szczególną oprawę dzięki kompanii honorowej Wojska Polskiego i orkiestry wojskowej z Wrocławia. 

Należy przypomnieć, że w budynkach przy ul. Saperów w Świdnicy, gdzie obecnie przy Gimnazjum nr 3 mieści się Pomnik Sapera, znajdowały się do 1994 r. koszary wojskowe. W miejscu tym stacjonował 21. Batalion Saperów Wrocławskich, Pułk Obrony Terytorialnej, 59 Batalion Remontowo – Budowlany. 21. Batalion Saperów forsował w 1945 r. Nysę Łużycką, zbudował 14 mostów, usunął 182 tys. min i 450 tys. sztuk amunicji.

Patronat honorowy nad uroczystością objęły władze miasta, gminy, powiatu świdnickiego oraz Biskup Świdnicki – ks. prof. Ignacy Dec. W spotkaniu udział wzięli również: parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa innych wyznań, przedstawiciele służb mundurowych, w tym komendant WKU w Kłodzku – ppłk Krzysztof Kowalski, kombatanci, żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych, świdniccy Strzelcy oraz poczty sztandarowe świdnickich szkół oraz organizacji kombatanckich.

Po krótkim programie artystycznym i okolicznościowych przemówieniach, pod Pomnikiem Sapera zostały złożone kwiaty, a kompania wojskowa oddała salwę honorową. Uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry przeszli na Plac św. Małgorzaty, gdzie przed Dębem Katyńskim oddano hołd Polakom zamordowanym za wschodnią granicą w czasie II wojny światowej. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Stowarzyszenia „Dolnośląska Rodzina Katyńska” oraz dr Teresa Gwara - córka kpt. Tadeusza Macieja Chołocińskiego, któremu dedykowany jest Dąb Katyński na Placu św. Małgorzaty. Uczniowie świdnickiego Gimnazjum nr 3 przypomnieli również o przypadającej w kwietniu rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie.

Apel poległych poprowadził por. Przemysław Szturm, a salwę honorową dowódca kompanii honorowej Garnizonu Wrocław, kpt. Michał Michlewicz.

Obchody uświetnił swoim występem chór III LO w Świdnicy - „Pryma Voce” oraz młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. Piosenkę „Szara Piechota” śpiewała Estera Ofiara, wiersz „Mord” Waldemara Kani recytował Jakub Kleina. Piosenkę „O mój rozmarynie” śpiewał Kacper Sowa, z kolei Estera Ofiara deklamowała wiersz „Rejestr Katynia” autorstwa Jana Olechowskiego. Następnie młodzież zaśpiewała piosenkę pt. „Dziś idę walczyć mamo”. Na zakończenie wszyscy zebrani zaśpiewali uroczyście „Rotę”.

Paweł ŻURAW

« Powrót do listy