Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Kolejne przyjęcia w Kole Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy DGW

 Zebranie 13 listopada 2014 r. miało szczególny charakter. Na wstępie zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego dnia 1 listopada br. płk. dr. Mieczysława Walentego Respondka.

W dalszej części prezes Koła przywitał gości – zastępców burmistrzów warszawskich: Dzielnicy Mokotów – pana Piotra Boresowicza i Dzielnicy Ochota – kol. Krzysztofa Kruka. Goście omówili problemy swoich dzielnic i zadania na przyszłość.

W dalszej części na zebranie przybył wiceprzewodniczący Rady Warszawy – kol. Sebastian Wierzbicki. Zapoznał zebranych z pracą radnych swojego klubu i najbardziej palące problemy Warszawy. Zaprezentował także swój program wyborczy na prezydenta Warszawy. Następnie prezes poinformował zebranych, że uchwałą Zarządu w poczet członków Koła i Związku zostały przyjęta następujące osoby: mjr Edward Binkowski, st. chor. sztab. Stanisław Kwiatkowski, Lucyna Kulińczyk, Zofia Powałka i szer. Sebastian Wierzbicki. Legitymację członkowską wręczył kol. Wierzbickiemu członek MZW kol. Stanisław Pieczara w towarzystwie kol. Jana Dźwigały.

Jubilatom: Jadwidze Łuczak i ppłk. Teodorowi Wiklińskiemu zostały wręczone pamiątkowe plakietki. Członkowie wsparli wszystkich kandydatów Koła w wyborach samorządowych. Przy poczęstunku miło upłynął czas spotkania.

Emilia BORKOWSKA

Foto: Grzegorz SEROCKI

« Powrót do listy