Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

PUCK PIERŚCIENIEM NAZNACZONY

 Z okazji 94. rocznicy zaślubin Polski z morzem 10 lutego, jak co roku, na puckim rynku zgromadziło się wiele osób. Udział w uroczystości wzięła kompania reprezentacyjna oraz orkiestra Marynarki Wojennej, liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele policji, straży granicznej, strażaków, członków kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, harcerze, młodzież szkolna, przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich.

Przypomnijmy okoliczności, w jakich doszło do zaślubin. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej społeczeństwo polskie stanęło przed ważnym zadaniem scalenia ziem, które przez prawie półtora wieku uzależnione były od trzech zaborców. Rozstrzygnięcie granic dokonało się we Francji. Traktat wersalski podpisany 28 czerwca 1919 roku przez wszystkie państwa ententy, wchodzący w życie 10 stycznia 1920 roku zalecał, aby w sprawie granic Polski przeprowadzono plebiscyt na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku. Gdańsk uzyskał status wolnego miasta. Przejęcie północnych terenów traktatowych powierzono w październiku 1919 r. generałowi Józefowi Hallerowi. Gdy oddziały wojskowe znalazły się na wybrzeżu, które wraz z Mierzeją Helską liczyło wówczas zaledwie 147 kilometrów, postanowiono zorganizować wraz z nową administracją województwa pomorskiego symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem. Ceremonia odbyła się 10 lutego 1920 roku. Użyte w czasie zaślubin pierścienie ufundowała gdańska polonia.

Wydarzenie to jest upamiętniane na corocznych uroczystościach . Pierwsza część obchodów 94. rocznicy odbyła się na puckim rynku , gdzie inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Ryszard Demczuk przywitał się z kompanią honorową ,a burmistrz Pucka Marek Rintz powitał zebranych. Następnie udano się do kościoła, tam została odprawiona uroczysta Msza Święta poprowadzona przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Po mszy zebrani przeszli na teren portu. Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski wręczył zasłużonym działaczom Pierścienie Hallera oraz krzyże „Pro Mari Nostro”. Później delegacje składały wieńce pod pomnikiem generała Hallera, a załoga śmigłowca ratowniczego Marynarki Wojennej zrzuciła wieniec na wody Zatoki Puckiej.

Wiązankę od 33. Dywizjonu Obrony Powietrznej z Gdyni złożyli dowódca dywizjonu ppłk. Marek Kuchnowski, jego zastępca mjr Krzysztof Rams, st. chor. Tomasz Rozpędowski i przedstawiciel naszego Koła nr 4 ZŻWP ppłk. Ryszard Szpakowski.

Henryk ZYSKOWSKI

Zdjęcia: Dobrochna WALKIEWICZ

« Powrót do listy