Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

URATOWALI POMNIK SAPERA OD ZNISZCZENIA

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, rozformowano jednostki Wojska Polskiego, stacjonujące na terenie miasta Świdnicy. Pozostała tylko Wojskowa Komenda Uzupełnień. Pomnik pozostał w zasadzie niczyj. W późniejszym okresie czasu, Pomnik został przekazany pod opiekę Szkole Podstawowej, która zajęła pomieszczenia koszarowe po stacjonującej tam jednostce wojskowej. Było z tego powodu trochę szumu medialnego, lecz nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, tym bardziej, że szkoła ta została zlikwidowana. W jej pomieszczeniach powstało Gimnazjum Nr 3.

W miarę upływu czasu niszczeje materia i otoczenie Pomnika. Złomiarze kradną kotwice pontonowe, które jednak przy pomocy policji zdołano odzyskać i przechować przez ówczesnych opiekunów Pomnika. Następnie bezpowrotnie skradziono wykonane z miedzi emblematy pontoniera i sapera. Pozostał cokół z orłem i niszczejącą tablicą informacyjną.

Z początkiem 2009 r. nadeszła wiadomość o rozwiązaniu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świdnicy, która zlikwidowana została z końcem 2010 r. Pozostał Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło Ziemi Świdnickiej (dawniej: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego), który wziął na siebie obowiązek uratowania Pomnika od całkowitego zniszczenia.

W maju 2009 r., zwołaliśmy spotkanie z władzami miasta i powiatu i organizacjami kombatanckimi ziemi świdnickiej, przedstawiając plan renowacji Pomnika, który przewidywał: wykonanie nowej tablicy głównej, o zmienionej treści; wykonanie dwóch tablic bocznych: jedna, poświęcona 21 Batalionowi Saperów, stacjonującemu w Świdnicy w latach 1949 – 1967, a druga z wykazem jednostek wojskowych, stacjonujących w Świdnicy; nałożenie korony na istniejące godło państwowe oraz jego odmalowanie; odnowienie kotwic.

Pomimo poparcia organizacji kombatanckich i przychylności władz samorządowych, przedsięwzięcie zostało zablokowane przez kilku, skrajnie konserwatywnie ustosunkowanych uczestników spotkania, przy milczeniu przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień. W ten sposób inicjatywa ZŻWP została storpedowana i zawieszona na okres ponad jednego roku.

W sierpniu 2010 r. Związek ponownie wznowił sprawę renowacji Pomnika Sapera według wcześniej przyjętego projektu. Wystosowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta - Świdnica i Starosty Powiatu Świdnickiego, o finansowe wsparcie przedsięwzięcia. Uzyskaliśmy – tak jak poprzednio – pełne poparcie wszystkich organizacji kombatanckich, działających na terenie miasta Świdnicy, które to pismo podpisały. W imieniu organizacji kombatanckich, podpisy złożyli następujący prezesi: ZKRPiBWP – Prezes Adolf Smoła (†); ZKRPiBWP – Gmina Świdnica – Prezes Jakub Janiczek (†); Związek Sybiraków Ziemi Świdnickiej – Prezes Zygmunt Zelek; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Prezes Józef Broda (†); Związek Inwalidów Wojennych – Prezes Bogdan Zdrojewski; Związek Poszkodowanych Okresu Stalinowskiego – Prezes Bogdan Zdrojewski.

Z upoważnienia podpisujących pismo do władz samorządowych, do pilotowania zaplanowanych zamierzeń, wytypowani zostali: Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Ziemi Świdnickiej – Tadeusz Bortnik i Prezes Związku Inwalidów Wojennych – Bogdan Zdrojewski. Władze samorządowe pozytywnie odniosły się do złożonego wniosku, a sam remont Pomnika wykonano w dwóch turach: w pierwszym etapie w 2010 r. i w drugim - w kwietniu 2011 r., doprowadzając go do obecnego wyglądu. Członkowie Koła Ziemi Świdnickiej ZŻWP samodzielnie wmurowali kotwice, ułożyli żwir wokół Pomnika, dokonali napraw podstaw cokołu głównego i dwóch cokołów bocznych oraz odnowili godło państwa polskiego, Na zamówienie miasta i powiatu, prace renowacyjne wykonał Zakład Kamieniarski Pana Janusza Prokopowicza ze Świdnicy.

W pomyślnej realizacji naszych zamierzeń szczególnie zasłużyli się: Prezydent Miasta Świdnica – Pan Wojciech Murdzek; Zastępca Prezydenta Miasta Świdnica – Pan Waldemar Skórski; Starosta Powiatu Świdnickiego – Pan Zygmunt Worsa; Sekretarz Powiatu Świdnickiego – Pan Tomasz Kempa; Inspektor w Starostwie Powiatowym – Pan Piotr Dębek; Przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa” – Pan Tadeusz Grabowski.

W dniu 15 kwietnia 2011 r., przy odnowionym Pomniku Sapera, odbyły się uroczyste obchody Dnia Sapera, zorganizowane przez Koło Ziemi Świdnickiej ZŻWP.

PREZES
Koła Ziemi Świdnickiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Tadeusz BORTNIK

« Powrót do listy