Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Trauma po misjach wojskowych

- Włodzimierz „N” i inni

 

Patrol służby Tatrzańskiego Parku Narodowego znalazł wygłodzonego, przemarzniętego mężczyznę w szałasie pasterskim w rejonie Doliny Olczyskiej. Nie można było nawiązać z nim kontaktu. Przetransportowano go do szpitala w Zakopanem a dalej do Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.  Tam zareagował, gdy lekarz odezwał się do niego po arabsku oraz angielsku.

 Ustalono, że to Włodzimierz N; były żołnierz, będący na misjach w Libanie i Iraku. Podobnie odnalazł się inny weteran misji w Afganistanie.   Znaleziono go aż w Szwecji. Też w bardzo złym stanie także psychicznym.

Nasuwa się pytanie czy opisane zdarzenia są, czy mogą być czymś zaskakującym, nieprzewidywalnym? Otóż nie! Już w 2007 roku na szkoleniu koordynatorów i organizatorów opieki specjalnej (paliatywnej) Zarządów W/R Związku Żołnierzy WP, którego celem było omówienie problemów organizacji i prowadzenie opieki specjalnej (paliatywnej) w domu chorego w świetle nowych zadań i posiadanych na ten cel środków.

Pełnomocnik ZG ZŻWP ds. zdrowotnych kol.płk dr Czesław Marmura sygnalizował problem traumy, nazywając go „Zespołem stresu pourazowego (Post-Traumatic Stress Disorder PTSD). Obejmuje on różnorodne zaburzenia psychiczne po głębokich przeżyciach traumatycznych, mogących stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Zwrócił uwagę, iż z różnych misji wróciło już około 15000 żołnierzy. U około 300 stwierdzono w/w zespół. A znaczna część weteranów unika badań.

W czerwcu 2009 r. z inspiracji ZG ZŻWP przy pełnym współdziałaniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się konferencja naukowa nt. „Jakość życia i opieka zdrowotna weteranów służby w Wojsku Polskim” pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Jego Magnificencji Rektora AN w Łodzi. Problematyce PTSD poświęcono sporo uwagi. A w pracy zbiorowej pod redakcją panów Mieczysława Gałuszki i Tomasza Kostki całą część II tej pracy.

Monografię na w/w temat m.innymi otrzymały:

- Inspektoraty i wybrane departamenty Ministerstwa Obrony Narodowej

-Wojskowy Instytut Medyczny

-Akademie Wojskowe

-Narodowy Fundusz Zdrowia

-Stowarzyszenia (wybrane) i organizacje kombatanckie

-Konwent dziekanów

-Zarządy W/R ZŻWP

-Redakcje Wydawnictw Wojskowych

-Biblioteki instytucji cywilnych i wojskowych.

Razem rozprowadzono ponad 200 egzemplarzy.

Tak, więc były sygnały o narastającym problemie PTSD.

Ciekawy artykuł Pana Artura Zawiszy zamieścił PRZEGLĄD w nr 9 z 4 marca 2012 r. pt. „MISJA SIĘ KOŃCZY TRAUMA ZOSTAJE”. Zawiera on wiele objaśnień, danych liczbowych, ocen i propozycji Pana Prof. Stanisława Ilickiego z Kliniki Psychoterapii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego – PTSD.

Weterani dotknięci PTSD to na ogół ludzie młodzi. Należy ich leczyć. Szczególną życzliwość winni uzyskać ze strony kolegów, rodziny, służby zdrowia oraz resortu Obrony Narodowej. To przecież MON organizował kolejne zmiany kontyngentów do działań poza granicami kraju.

Pan gen. Bogusław Pacek – radca Szefa MON ocenia, że uruchomienie kliniki, posiadanie Domu Weterana, równolegle z dotacjami MON na organizacje turnusów terapeutycznych dla weteranów i ich rodzin znacznie poprawia sytuację. Chyba tak. Ale czy jeden Dom wystarczy? Wydaje się, że należałoby włączyć w ten proces Agencję Mienia Wojskowego, która wyzbywając się obiektów, będących własnością MON mogłaby coś zaoferować na rzecz organizacji dalszych Domów Weterana.

Pan Tomasz Siemoniak – Minister Obrony Narodowej zadeklarował pomoc dla Włodzimierza N. - czuje się moralnie zobowiązany do takiego działania. Pomoc ze strony resortu będzie taka jak trzeba – powiedział szef MON.

Ku chwale Ojczyzny Panie Ministrze!

Bo przecież Włodzimierz N. jak wielu innych służyli pod flagą biało-czerwoną.

Józef SZEWCZYK

« Powrót do listy