Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

O korespondentach i pisaniu artykułów do GWiR

Korespondentów jest coraz więcej i piszą coraz częściej na różne tematy. Wśród nich są zawodowcy - historycy, komentatorzy i autorzy najwyżej cenieni przez czytelników oraz Redakcję GWiR. Większość korespondentów to amatorzy, samouki ale zapaleńcy piszący na zapotrzebowanie społeczne członków związku i rezerwistów oraz na potrzeby realizacyjne zadań planowych. Motywem dla starszych kolegów jest potrzeba pobudzania myślenia, a przez to i przedłużanie aktywnego życia. Rzeczowe pisanie to duża sztuka. Dla nabrania dystansu do zawartych myśli warto odłożyć tekst na dzień lub dwa, po czym ponownie go przeczytać. Czasem warto przepisać artykuł i zmienić styl lub układ. Dobór tematyki z gąszczu możliwości i potrzeby społecznych jest równie trudny jak i ważny. Przykładem może być działanie Prezydium WZW w Poznaniu, któremu podlegają komisje, w tym komisja korespondentów kół oraz redakcja kwartalnego Biuletynu, docierającego do wszystkich kół WZW. Tu na co miesięcznych posiedzeniach Prezes rozlicza członków z wykonania zadań miesiąca i stawia zadania na następny okres, a więc jest o czym pisać. Rozszerzona tematyka jest na plenarnych rozliczeniach członków WZW i Prezesów Kół – 2 razy w roku. Organizatorem działań i rozliczeń jest Prezes WZW Zygmunt Maciejny. Jest on zarazem egzekutorem i doradcą, ale zarazem autorem „Słowa Prezesa” i zadań organizacyjnych, a także działaczem sejmikowym, organizatorem najlepszego X Sejmiku w Poznaniu i marszałkiem XIII Sejmiku, na którym otrzymał honorowy tytuł człowiek związku roku 2010. Kwartalny Biuletyn Informacyjny jest redagowany przez prezesa i przewodniczących komisji, a więc tematów do artykułów nie brakuje. Grono korespondentów w WZW powiększa się, dzięki organizowanym corocznie warsztatom roboczym. Ujawniają się talenty pisarskie i nawet poetyckie. Na zakończenie słów kilka o najważniejszych w Redakcji GWiR:

1. Zacznę od stylistki, zwanej adiustatorką, którą jest sympatyczna Pani Katarzyna Kocoń, która przygotowuje artykuły do druku pod względem stylu, gramatyki i ortografii. Nie mylić z korektorką i cenzurą, bo tych Redakcja nie prowadzi. Zalecam cenne rady pani Kasi wygłoszone na III Sejmiku w Babimoście i opublikowane w GWiR nr 4/2001 r.

2. Nad doborem i przygotowaniem do druku pracują wszystkie Panie w Redakcji, a ostateczne decyzje podejmuje nowa Redaktor Naczelny Pani Agnieszka Wołk – Łaniewska.

3. Na nasze pisanie duży wpływ mają szanowni czytelnicy.

Ich opinie są przeważnie zachęcające, ale bywają też krytyczne, zawsze nas mobilizujące do efektywniejszego pisania. Dziękujemy Redakcji i czytelnikom za współpracę, bo GWiR to nasze wspólne dzieło i dla wszystkich Związkowców.

Stanisław MARKIEL

« Powrót do listy