Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

NAJSTARSZY ŻOŁNIERZ KOP MIANOWANY PUŁKOWNIKIEM !

Wyjątkowa uroczystość odbyła się w Kołobrzegu, w przededniu 67 rocznicy Zaślubin z Morzem. 17 marca br. Przyjaciel Naszej Szkoły, jeden z najstarszych żyjących żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, ppłk w st. spocz. Mieczysław ZYGMUNT, otrzymał nominację do stopnia PUŁKOWNIKA! Akt mianowania wraz z życzeniami od ministra Obrony Narodowej wręczył szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ze Szczecina, komandor Dariusz Bednarczyk. Skromna uroczystość miała charakter bardzo kameralny. Oprócz przedstawicieli wojska, przybyli na nią m.in. prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, wicestarosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski, a także komendant COSSG płk Przemysław Schielke wraz z ppłk. Wojciechem Grobelskim. Warto zaznaczyć, iż nominacja nastąpiła na wniosek naszego Ośrodka. Oprócz żołnierskich gratulacji, Bohaterowi Dnia życzono przede wszystkim dobrego zdrowia. Pan Pułkownik Mieczysław Zygmunt jest pensjonariuszem kołobrzeskiej filii Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu. W sierpniu tego roku ukończy sto lat. W przeszłości służył między innymi w Korpusie Ochrony Pogranicza. W 1935 roku,  po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej KOP w Starej Wilejce, pełnił służbę jako zastępca dowódcy strażnicy „Pustyłki” w 21 Batalionie KOP „Niemenczyn” na granicy polsko-litewskiej. Walczył w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, a następnie wstąpił do ZWZ-AK, gdzie w 1943 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy AK i otrzymał stopień podporucznika. Pod pseudonimem „Szafran” dowodził plutonem szturmowym 9 pp Leg. Armii Krajowej. W naszym Ośrodku zyskał sobie zaszczytne miano Profesora od Patriotyzmu. W tej wyjątkowej chwili dołączamy się do gratulacji i życzymy Mu … generalskich „wężyków” !

Wojciech GROBELSKI

« Powrót do listy