Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

OBCHODY ROCZNICY MORDU KATYŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

5 marca 1940 r. podpisując rozkaz o uśmierceniu polskich oficerów – jeńców wojennych wziętych do niewoli po agresji 17 września 1939 – więzionych w obozach: Starobielsk, Ostaszków, Charków i Twer Stalin wydał bezprecedensowy w historii ludzkości wyrok – mordu ponad 20 tysięcy niewinnych osób. Wśród zabitych strzałem w potylicę – bez jakiegokolwiek prawa do obrony , a następnie wrzuconych do masowych dołów będących zbiorowymi mogiłami byli polscy oficerowie i podoficerowie służby stałej jak i rezerwy: profesorowie, lekarze, nauczyciele, prawnicy i duchowni - jednostek Wojska Polskiego, które w wyniku agresji niemieckiej wycofywały się na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej jak i żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej i Straży Więziennej. Stanowili oni kwiat polskiej inteligencji i żaden z nich nie przewidywał, że spotka go tak haniebny los wbrew wszelkim ustaleniom konwencji haskiej czy genewskiej. 10 kwietnia 1940 r. pod osłoną nocy w zdradziecki sposób i nieludzkich okolicznościach rozpoczął się ten haniebny akt, w którym za umiłowaną Ojczyznę oddali najwyższą cenę – swe życie nie w walce z wrogiem lecz bezbronnie – z rękami spętanymi drutem. I chociaż o tym potwornym mordzie świat dowiedział się wiosną 1943 r., to w Polsce głośno wolno było mówić o tragedii katyńskiej dopiero na początku lat 90 minionego wieku. Pełna prawda o tragedii sprzed ponad 70 lat mimo usilnych starań władz państwowych, organizacji i rodzin, które straciły tam swych najbliższych nie została wyjaśniona, nie ustalono jeszcze wszystkich miejsc mogił w których spoczywają doczesne szczątki zamordowanych. Rocznicowe obchody, które miały przywołać pamięć o tragedii tych którzy oddali swe życie w sposób szczególny na ołtarzu Ojczyzny oraz oddać hołd bohaterom straconym bez wyroku odbyły się w wielu miejscowościach naszego kraju. Patriotyczną uroczystość w 72 rocznicę katyńskiego mordu w Krośnie Odrzańskim zorganizowali zgodnie z ceremoniałem wojskowym d-ca garnizonu ppłk Krzysztof BALCERZAK i burmistrz Marek CEBULA, a jej miejscem był cmentarz komunalny. Na placu przed pamiątkowym obeliskiem odsłonionym w 70 rocznicę tragicznych wydarzeń z tablicami czterech bohaterów, których najbliżsi gród nad Odrą wybrali na swe nowe miejsce zamieszkania po 1945 r. ustawiła się: kompania honorowa 5kbsap z pocztem sztandarowym batalionu, a przy obelisku wartę zaciągnęli żołnierze i harcerze. Rangę uroczystościową nadała obecność pocztu sztandarowego Urzędu Miasta, pocztów sztandarowych krośnieńskich szkół, radnego Sejmiku Lubuskiego – Leszka TURCZYNIAKA, starosty krośnieńskiego – Roberta PAWŁOWSKIEGO, dowódców krośnieńskich jednostek wojskowych, przedstawicieli Komend Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, prezesów krośnieńskiego Koła ZKRP i BWP oraz Kół ZŻWP. Licznie zameldowali się członkowie miejscowego Koła „Sybiraków” z prezes Weroniką SZYMCZAK, rodziny katyńskie, przedstawiciele szkół, zakładów pracy i instytucji, organizacji społecznych, młodzież szkolna i mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. Burmistrz Marek CEBULA przedstawił tragedię narodu polskiego po zdradzieckiej agresji Armii Czerwonej walczącego od ponad dwóch tygodni z hitlerowskim najeźdźcą oraz losy tysięcy żołnierzy – oficerów i podoficerów WP i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Więziennej, którzy umierali za Ojczyznę w nieludzkich okolicznościach strzałem w tył głowy. Zniszczono w ten sposób kwiat polskiej inteligencji, a pamięć o tamtej tragedii była przez wiele lat w „obowiązującym tabu”. Tamtego mordu nie wolno nam zapomnieć, a dzisiejsze uroczystości z udziałem osób bliskich, którzy w Katyniu, Miednoje czy Charkowie stracili swych najbliższych to swoista forma oddania hołdu wszystkim zamordowanym i lekcja historii dla najmłodszych. Przywołał też pamięć o ofiarach katastrofy lotniczej sprzed dwóch lat pod Smoleńskiem, w której zginęli Ci którzy za życiowy honor wzięli sobie cel – wyjaśnić w pełni zbrodnię katyńską. Prezes Koła Nr 5 Sybiraków – Weronika SZYMCZAK przypomniała losy rodzin polskich, które po agresji radzieckiej znalazły się pod panowaniem ZSRR, a w kolejnych latach okupacji zesłane były na odległe tereny Syberii czy Kazachstanu. Wśród nich było wiele rodzin, których najbliżsi jako jeńcy sowieckich obozów byli już rozstrzelani przez oprawców NKWD. Oni to w sposób szczególny musieli znosić podwójnie tragedię – śmierć swych najbliższych i katorżniczy swój los, a jakże często prawda przed nimi jest ukrywana. Aby nigdy już nikogo nie spotkał los tych, dla pamięci których dziś się tu zgromadziliśmy – powiedziała W. Szymczak. L. Turczyniak odczytał przesłanie Marszałka Lubuskiego Elżbiety POLAK, w którym stwierdziła, że katyński mord był najstraszliwszym w XX wieku, a pamięć o jego ofiarach jest fundamentalnym obowiązkiem każdego Polaka. Uczennice krośnieńskiego liceum zaprezentowały zebranym patriotyczny wiersz nawiązujący treścią do wydarzeń w kwietniu 1940 r. w miejscu kaźni dokonanej przez oprawców NKED. Treść Apelu Katyńskiego odczytana przez por. Krzysztofa BIŁGORAJSKIEGO przywoływała pamięć o imiennych i bezimiennych ofiarach zamordowanych w obozach jenieckich oraz więzionych w licznych więzieniach NKWD, rozsianych na terenie ZSRR. U stóp obelisku przed którym płonął znicz symbol wiecznej pamięci delegacje złożyły wiązanki kwiatów, przy których dominowały szarfy w narodowych barwach – symbol patriotyzmu. Salwa honorowa oraz melodie: „Śpij kolego”, Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego zakończyły patriotyczno – rocznicową uroczystość ku pamięci tych, którym nie dane było doczekać upragnionego dnia zwycięstwa.

Józef CIEŚLAK

fot. st. szer. Marcin STARYSTACH

« Powrót do listy