Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Opole: 70 rocznica powstania AK

Dla upamiętnienia 70 rocznicy powstania Armii Krajowej, 13.02.2012 r. w sali konferencyjnej Opolskiego Zarządu wojewódzkiego ZKRPiBWP zebrała się Rada Środowiska Żołnierzy AK i Batalionów Chłopskich.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Rady por. Tadeusz Feliszek – żołnierz AK, powstaniec warszawski i żołnierz 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Aktualnie społecznie pełni funkcję prezesa Zarządu Miejskiego ZKRPiBWP i wiceprezesa Opolskiego Zarządu wojewódzkiego Związku. To on przypomniał genezę Armii Krajowej i zasługi w walce o niepodległość Polski. Wymienił największe bitwy stoczone przez AK, zwrócił też uwagę na okres powojenny, kiedy to żołnierzy AK wywożono na Sybir lub więziono.

W dyskusji głos zabrały trzy osoby. Płk Stefan Szelka mówił o roli i znaczeniu środowiska AK i BCh w ramach Związku, przypominając, iż w Związku działa osiem różnych środowisk, ale niektóre z nich przestają funkcjonować z powodu wieku, stanu zdrowia i malejącej liczebności.

Poinformował też o zamierzeniach na rok 2012. Na zakończenie zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w obchodach 70 rocznicy powstania AK organizowanych przez Zarząd Okręgowy Opolskiego ŚZŻAK.

Natomiast por. Zygmunt Kowalski – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego w Prudniku i por. Władysław Kuc – prezes Koła Gminnego w Łambinowicach, w swych wystąpieniach stwierdzili, że zarówno w prasie, radiu i telewizji, sprawom kombatanckim poświęca się zbyt mało miejsca, a przecież są to ludzie, którzy nie szczędzili sił i zdrowia dla wyzwolenia Ojczyzny. Dziś u schyłku życia winni być otaczani opieką i szacunkiem.

Przebieg posiedzenia podsumował por. Tadeusz Feliszek – przewodniczący Rady Żołnierzy AK i BCh.

Stefan SZELKA

« Powrót do listy