Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Noworoczne Zebranie ZŻWP w Sulechowie

26 stycznia 2012 r. odbyło się noworoczne zebranie członków ZŻWP w 5 Lubuskim Pułku Artylerii. Na zebranie zaproszeni zostali: Starosta powiatu Zielonogórskiego Ireneusz PLECHAN, burmistrz Sulechowa Roman RAKOWSKI,dowódca pułku płk. dypl. Sławomir OWCZAREK, honorowy prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Michał KUPIEC. Porządek zebrania przedstawił prezes koła mjr Feliks PŁACZKIEWICZ. Na początku zebrania został wniesiony toast za zdrowie i pomyślność w nowym roku. Następnie dowódca pułku razem z prezesem koła odznaczyli Starostę i honorowego prezesa medalem 30-lecia związku ZŻWP. W dyskusji starosta przedstawił, że na terenie Sulechowa zostały wykonane piękne warsztaty w szkole, ul. Niepodległości, w tym roku zostanie przeprowadzony remont oddziału wewnętrznego w szpitalu w Sulechowie oraz remont dróg.

Burmistrz oświadczył, że w ubiegłym roku należycie zostały wykorzystane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz przedszkoli, została też oddana do użytku droga na Brzeziu. Idą przygotowania do budowy węzła drogowego w związku z budową bloków dla Jednostki Wojskowej. Wiele wysiłków trzeba będzie włożyć o pozyskanie środków unijnych. Dowódca pułku powiedział, że w ubiegłym roku pułk wykonał wszystkie zadania na ocenę bardzo dobrą. Obecnie jest wiele spraw organizacyjnych, albowiem pułk powiększył się 2 dywizjony. Od stycznia przeszedł z podporządkowania 11 dywizji bezpośrednio pod Dowództwo Wojsk Lądowych. Natomiast jesienią czeka pułk sprawdzian w ramach wojsk lądowych.

Członek naszego koła profesor dr hab. Wiesław MICZULSKI Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oświadczył, że w roku 2011 szkoła otrzymała tytuł GEPARD BIZNESU, UCZELNIA LIDERÓW za bardzo dobre wyniki w kształtowaniu studentów. Zostało również oddane do użytku CENTRUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ jest to unikalna na skale regionu i kraju placówka badawcza w tej dziedzinie. Natomiast w roku 2012 zostanie zakończona inwestycja LUBUSKI OŚRODEK INNOWACJI WDROŻEŃ AGROTECHNICZNYCH. Ośrodek

ten będzie prowadził badania w dwóch obszarach. W zakresie przetwórstwa

spożywczego i hodowli roślin ozdobnych i winnych pod kątem ich przystosowania do warunków klimatycznych i glebowych. Bardzo dobrze układa się również współpraca z przedsiębiorstwami, samorządami i Jednostką Wojskową. Od nowego roku akademickiego będzie możliwość kształcenia żołnierzy na różnych kierunkach.

Honorowy prezes płk. w st. spocz. Michał Kupiec gorąco podziękował za wyróżnienie oraz podziękował dowódcy za wspieranie związku, a szczególnie gdy pełnił obowiązki prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Było też wiele pytań na które goście otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Prezes koła serdecznie podziękował zaproszonym gościom oraz nakreślił, że najważniejsze zadanie ma rok 2012.

W czerwcu uroczyste zebranie jubilatów od 60 lat do 85. Wycieczka autokarowa do Szczecina, a może i do Berlina oraz wyjazd do Kalska do filii uczelni celem zwiedzania Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń.

Zenon BREMBOR

« Powrót do listy