Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Jubileusz weterana służby czołgowo-samochodowej

W marcu 2012 roku minęła 90. rocznica urodzin płk. Tadeusza Illicha - członka Koła nr 4 w Warszawie. Prawego człowieka i towarzysza broni. Z tej okazji, na ogólnym zebraniu Koła, wręczono Jubilatowi dyplomy gratulacyjne od prezesa Zarządu Głównego ZŻWP, prezesa Zarządu Organizacji Mazowieckiej Związku oraz od kolegów z Koła. Wręczenia dokonali: prezes ZarząduKoła wraz z przedstawicielem szefa Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk. Zbigniewem Ciekotem. Nasz gość, w imieniu szefa Służby, przekazał Jubilatowi serdeczne gratulacje i życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu. Płk Illich urodził się l marca 1922r. we wsi Filipkowce w byłym województwie tarnopolskim na Ukrainie. W maju 1944r. zostaje powołany do Armii Czerwonej. Ale już 16 maja 1944r. zostaje wcielony do Wojska Polskiego - jako elew do szkolnego pułku czołgów l AWP w Berdyczowie. Po zakończeniu szkolenia w stopniu plutonowego skierowany do Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej w Chełmie Lubelskim. Szkołę kończy w marcu 1945r. w stopniu podporucznika i obejmuje stanowisko d-cy działa pancernego SU-85 w 13 pułku artylerii pancernej. Działania wojenne rozpoczął od forsowania Odry pod Gozdowicami. 13 partpanc. wchodził w skład l AWP i dotarł aż nad Łabę. 5 maja 1945r. kol. Illich zostaje ciężko ranny w m. Klitz nad Łabą. Po powrocie ze szpitala obejmuje dowództwo baterii SU-85. W 1947r. zostaje oddelegowany na KDO w Ośrodku Szkolenia Broni Pancernej w Poznaniu. Po zakończeniu szkolenia skierowany został do Głównego Inspektoratu Broni Pancernej w Warszawie na stanowisko kierownika sekcji szkolenia, a następnie st. pom. szefa wydziału. Od sierpnia 1952r. aż do końca 1979r. pełnił obowiązki szefa Wydziału Wydawniczego, rozpoczynając w Dowództwie Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych WP a kończąc w Szefostwie Służby Czołgowo-Samochodowej MON. Do zadań Wydziału należało opracowywanie materiałów poglądowo-szkoleniowych oraz fachowej literatury w przedmiocie budowy, obsługi, konserwacji i przechowywania czołgów i samochodów. W tej dziedzinie płk Illich położył olbrzymie zasługi jako szef oraz autor (współautor) wielu opracowań. Był autorytetem w wyżej wymienionych sprawach. W 1965r. podejmuje studia na Uniwersytecie Warszawskim uwieńczone w 1970r. uzyskaniem tytułu magister prawa. W tym okresie zawarł małżeństwo z Panią Ireną. Stworzyli udany, serdeczny związek, owocem którego jest córka Iwona. W grudniu 1979r. płk Illich przechodzi w stan spoczynku. W intensywnej pracy służbowej jako pracownik wojska oraz w działalności społecznej poszukuje swojego miejsca w dalszym życiu. Pracuje jeszcze do 1990r. w prewencji ruchu drogowego w Szefostwie Służby Cz-S. Jest jednym z założycieli Koła nr 4 - czynnym, aktywnym członkiem Koła od grudnia 1981 r. Koło powierzyło mu prowadzenie Kroniki, co czyni z pełnym zaangażowaniem. Pracuje bardzo aktywnie w Polskim Związku Działkowców, jest dyplomowanym instruktorem w dziedzinie ogrodnictwa. Na prośby naszych członków prowadzi prelekcje również w Kole. Płk Illich za udział w walkach, nienaganną służbę oraz aktywność społeczną w czasie pokoju został wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Do najważniejszych odznaczeń należy zaliczyć: Krzyż Walecznych, Srebrny Medal Zasłużony na Polu Chwały, Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi. A wyróżnienia Związku to: Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Związku”, Medale Pamiątkowe Związku wybite z okazji 25- i 30-lecia Związku, Dyplomy z okazji 55 i 60 rocznicy zakończenia wojny oraz szereg odznaczeń, listów gratulacyjnych i dyplomów okolicznościowych za działalność społeczną. Ta piękna rocznica stała się okazją do przypomnienia sylwetki i drogi życiowej członka naszego Koła nr 4 płk. Tadeusza Illicha. Sto lat szanowny Jubilacie!

Józef SZEWCZYK

« Powrót do listy