Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

PODSUMOWANIE UROCZYSTYCH OBCHODÓW 30-LECIA NASZEGO ZWIĄZKU

W dniu 9.12.2011 roku Zarząd Wojewódzki Związku Wojska Polskiego w Białymstoku z udziałem prezesów kół i zaproszonych gości dokonał oceny realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w Roku Jubileuszu 30-lecia naszego Związku w poszczególnych kołach i Zarządu Wojewódzkiego. Oto niektóre z nich:

1. Uroczyste posiedzenia ZW 25.03.2011 roku z udziałem prezesów kół i zaproszonych gości: Wiceprezesa ZG ZŻWP gen. dyw. Bolesława Izydorczyka, przedstawicieli Prezydenta m. Białegostoku, Wojewody Podlaskiego, dowódców JW, Komendanta POSG oraz prezesów ZW zrzeszonych w Federacji naszych bratnich Związków. Podobne posiedzenie zorganizował ZW w dniu 9.12.2011 roku.

2. W dniu 1.07.2011 roku ZW zorganizował zawody sportowo-obronne z udziałem drużyn z poszczególnych kół i zaproszonych gości.

3. Koło Nr l ZŻWP przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w dniu 17 maja 2011 roku w czasie wspólnych obchodów 20. rocznicy powstania Straży Granicznej, 30-lecia naszego Związku i 66 rocznicy utworzenia WOP otrzymało Sztandar ufundowany przez społeczeństwo Białegostoku, który wręczał Prezes Zarządu Głównego gen. dyw. Adam Rębacz. Uroczystość odbyła się na Placu przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego z udziałem władz miasta i Województwa Podlaskiego.

4. Do bardziej aktywnych kół w terenie tj. poza m. Białymstokiem, które organizowały uroczyste obchody 30-lecia ZŻWP należy zaliczyć: Koło Nr 14 im. Powstańców Sejneńskich przy Placówce SG Sejny, Koło Nr 15 przy Placówce SG Czeremcha, Koło Nr 12 przy JW Osowiec Twierdza, Koło Nr 2, wymienione Zarządy kółzapraszali władze samorządowe, Komendantów P1. SG, dowódców jednostek i członków Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku. Wracając do ostatniego posiedzenia ZW 9.12.2011 roku obrady prowadził Prezes ZW płk Józef Kosno, który serdecznie powitał wszystkich członków ZW, prezesów kół a szczególnie zaproszonych gości. Następnie odczytano decyzje o wyróżnieniach gości i członków Związku. Szef WSzW Białystok płk Ireneusz Prokockiudekorował Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”: Srebrnym - Pana Anatola Chomczyka, Brązowym - Pana Kazimierza Samborskiego, którzy aktywnie wspierają działalność ZW ZŻWP. W roboczej części posiedzenia głos zabrali: Dyrektor WBE w Białymstoku ppłk rez. Stefan Drobnikowski, który przedstawił informację o wykorzystaniu Funduszu Socjalnego w 2011 roku, Wiceprezes ZW ZŻWP ds. socjalno-zdrowotnych ppłk Antoni Mieleszko omówił realizacje Wytycznych ZG ZŻWP w zakresie opieki specjalnej (paliatywnej) środowiska emerytów i rencistów wojskowych w tym kombatantów i inwalidów wojennych oraz ich rodzin, w domu chorego, na terenie działania WBE i ZW ZŻWP w Białymstoku. Wiceprezes ZW ppłk Wiesław Markiewicz przedstawił sprawozdanie z zawodów sportowo-obronnych na szczeblu ZW ZŻWP w br. Sekretarz ZW ppłk Michał Klimiuk omówił szczegółowo sprawy organizacyjne w relacji ZW - Koła i ZW – ZG - ZŻWP, współpraca z organizacjami zrzeszonymi w ramach Federacji Związkowej na terenie miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego, ponadto zwrócił uwagę na zwiększenie prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty”. W ostatnim punkcie porządku posiedzenia Prezes ZW zakomunikował zebranym, iż Zarząd Wojewódzki podjął decyzję ufundowania nowego Sztandaru dla ZW ZŻWP w Białymstoku, po zadanych pytaniach i aktywnej dyskusji - członkowie ZW i prezesi kół zaakceptowali decyzje ZW i wstępnie ustalono, że wykonanie oraz wręczenie Sztandaru odbędzie się w 2012 roku w miesiącu maju.

Antoni MIELESZKO

« Powrót do listy