Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Borne Sulimowo

Społecznicy ze środowiska wojskowego w Człuchowie w miesiącu wrześniu 2011r. zorganizowali wycieczkę do miejscowości Borne Sulinowo w pow. Szczecineckim. Podkreślić należy, że do roku 1992 był to garnizon wojsk Rosyjskich, a do 1945 garnizon wojsk Niemieckich, dziś dość ładne miasteczko ma swój niepowtarzalny urok ponieważ miasteczko to mieści się w lesie i położone jest nad bardzo czystym jeziorem, miasteczko to cechuje cisza, woda, las i bardzo czyste powietrze. Wycieczkę zorganizowano przede wszystkim w celu odwiedzenia i podziwiania sprzętu militarnego wystawionego na:

"VIII Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy". Wycieczkę zorganizowano z inicjatywy koła nr 11 ZŻWP w Człuchowie, wraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, między innymi ze Związkiem poszkodowanych przez III Rzeszę, Kołem inwalidów wojennych, w ramach integracji i współpracy. Najstarszy uczestnik wycieczki ukończył 98 lat. Atmosfera bardzo radosna. Pogoda wyśmienita. Wycieczka bardzo udana. Za zorganizowanie tej krajoznawczej i integracyjnej wspaniałej wycieczki wielkie dzięki w imieniu uczestników składam kol. mjr /r/ Zbigniewowi Szymańskiemu - prezesowi kola nr 11. Kolego prezesie tak trzymać.

Więcej na stronie internetowej www.zlot.bornesulinowo.pl

Prezes ZR ZŻWP - Korespndent GWiR

Romuald DETMER

« Powrót do listy