Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Naciski i realna groźba interwencji wojskowej

Gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała

 

Naciski i realna groźba interwencji wojskowej

 

Z wielu źródeł wynika, żeprawdopodobieństwo interwencji wojsk radzieckich i innych państw Układu Warszawskiego związane z „doktryną Breżniewa” i przekonaniem przywódców ZSRR i innych państw UW o zagrożeniu interesów radzieckich i paktu w całości w postaci „kontrrewolucji” w Polsce było jedną z przyczyn wprowadzenia stanu wojennego.

« Powrót do listy