Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

„Biała Sobota” dla weteranów służb mundurowych w Łodzi

Na inicjatywę Pełnomocnika ds. opieki zdrowotnej Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pana płk dr Czesława Marmury o potrzebie zorganizowania w Łodzi badań profilaktyczno–lekarskich tzw. „Białej Soboty” dla weteranów służb mundurowych i żołnierzy garnizonu oraz ich najbliższych odpowiedział dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi, pan mjr rez. dr n. med. Robert Starzec, który w dniu 24 września 2011 r. w godz. od 8.00 do 14.00 w gabinetach specjalistycznych przychodni szpitala (kardiologa, laryngologa, okulisty, ortopedy, neurologa, urologa, chirurga naczyniowego, ginekologa, USG serca, USG ogólne i EKG) zorganizował badania diagnostyczne dla ponad 200 pacjentów.

Ta społecznie cenna inicjatywa w opiece zdrowotnej, a oparta o wartości zawarte w oficerskiej maksymie „esprit de corps” (duch koleżeństwa) spotkała się z szerokim zainteresowaniem pacjentów - członków wchodzących w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Łodzi, w sytuacji znanej nam wszystkim, a wykreowanej przez obowiązujące standardy Narodowego Funduszu Zdrowia. To zainteresowanie badaniami wyrażało się zarówno dużą liczbą chętnych do zapisów na „Białą Sobotę”, jak i frekwencją samych już  badanych pacjentów, którzy tego dnia mogli być przyjęci.

Na podkreślenie zasługuje sprawność i życzliwość zespołów specjalistyczno - lekarskich i administracyjno – pielęgniarskich Szpitala MSWiA w Łodzi, którzy tego sobotniego dopołudnia przyjęli po od 19 do 27 wdzięcznych pacjentów, Należy przy tej okazji nadmienić, że dla niektórych pacjentów będących w podeszłym wieku możliwy czas wyznaczony do lekarza specjalisty w różnych innych przychodniach był określony na 4-6 miesięcy oczekiwań.

Tę sprawność organizacyjną i życzliwość całego personelu lekarsko -administracyjnego Pana dyrektora Roberta Starca biorącego udział w „Białej Sobocie” mógł także zaobserwować minister Krzysztof Kwiatkowski, w tym przypadku Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala MSWiA w Łodzi, który spotkał się w tym dniu w gabinecie dyrektora Szpitala MSWiA w Łodzi pana dr n. med. Roberta Starca, także z patronami tego przedsięwzięcia:

- płk Januszem Kwietniem - wiceprezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i prezesem Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW,

- płk dr n. hum. Czesławem Marmurą - pełnomocnikiem ds. opieki zdrowotnej ZG ZŻWP,

- płk Eugeniuszem Kacprzykiem – zastępcą ds. służb mundurowych dyrektora Oddziału Łódzkiego NFZ,

- bryg. Ireneuszem Mańko – wiceprezesem ZG i prezesem ZW w Łodzi Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,

- komisarzem Zdzisławem Pełką – wiceprezesem ZG i prezesem ZW w Łodzi Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Pan minister wysłuchał informacji o organizowanych w Łodzi przedsięwzięciach w obszarze opieki zdrowotnej dla weteranów służb mundurowych, a także odniósł się do propozycji uczestników spotkania co do poprawy funkcjonowanie tej opieki w Łodzi w najbliższych latach. W bezpośrednich rozmowach z pacjentami pan Minister dowiedział się o problemach z jakimi muszą borykać się starsi ludzie aby zadbać o podupadające zdrowie. Życzył wszystkim poprawy dostępności do lekarzy i szpitali, oraz pomyślności w życiu osobistym. Szczególne podziękowania za zorganizowanie „Białej Soboty” należą się naszemu koledze płk Czesławowi Marmurze, który jest w dalszym ciągu głównym organizatorem tego rodzaju akcji. Swoim zaangażowaniem, charyzmą potrafi zmobilizować innych do działania na rzecz osób potrzebujących różnego rodzaju wsparcia.

Również dziękujemy panu dr Robertowi Starcowi, dyrektorowi szpitala za wsparcie naszej akcji.

Mamy nadzieję, że przy wsparciu osób dobrej woli w dalszym ciągu będziemy organizować akcję mające na celu ułatwienie dostępu naszych weteranów do badań profilaktycznych.

Tekst i foto

Ryszard DZIUBEK

« Powrót do listy