Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

UROCZYSTE OTWARCIE IZBY PAMIĘCI ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 7 września 2011 roku na godzinę przed posiedzeniem Zarządu Głównego Związku, Prezes Związku kol. gen. dyw. Adam Rębacz w towarzystwie wiceprezesów, sekretarza generalnego, członków prezydium i zaproszonych gości, dokonał uroczystego otwarcia IZBY PAMIĘCI ZWIAZKU. Po 30 latach funkcjonowania Związku w pomieszczeniach Zarządu Głównego otwarto długo oczekiwaną Izbę Pamięci Związku. Nieoceniony wkład w jej zaistnienie włożyła powołana w tej kadencji Komisja Historyczna pod przewodnictwem Honorowego Prezesa ZG kol. płk dr Zenona Biesagi. Szczególne słowa podziękowania należą się wiceprzewodniczącemu Komisji kol. gen. bryg. Andrzejowi Lewandowskiemu, za bezpośredni nadzór nad projektowaniem i powstawaniem tej Izby. Słowa podziękowania kierujemy także do kierownictwa Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej za wydatną pomoc szczególnie na etapie projektowania. Izba Pamięci Związku rozpoczyna swą egzystencję w 30-leciu istnienia Związku i oczekujemy, że poszczególne zarządy wojewódzkie i rejonowe a także koła wniosą wkład w jej wzbogacanie w eksponaty godne reprezentowania, związane z działalnością naszego Związku.

Jan KACPRZAK

« Powrót do listy