Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ SWIETŁOGORSK 2011 PRZESZEDŁ DO HISTORII

W dniach 25-28 sierpnia 2011 roku w Swietłogorsku (obwód Kaliningradzki w Rosji) odbył się V Międzynarodowy Festiwal pieśni patriotycznej i żołnierskiej organizowany przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie i Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko-Mazurskiego z polskiej strony oraz Stowarzyszenie: „Kaliningrad - Świnoujście - Olsztyn” i władze obwodu kaliningradzkiego ze strony rosyjskiej. Tegoroczny festiwal odbywał się w pięknie usytuowanej nadmorskiej miejscowości SWIETŁOGORSK. W uroczystości otwarcia festiwalu udział brali między innymi: ze strony Polskiej – Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. w st. spocz. Adam RĘBACZ, stronę rosyjską reprezentował były dowódca floty bałtyckiej i były gubernator okręgu - admirał W.G. JEGOROW. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Festiwalu był płk W. RASZEWSKI – prezes Stowarzyszenia „Kaliningrad – Świnoujście – Olsztyn”. W festiwalu wzięło udział 207 uczestników, w tym 16 solistów i 17 zespołów. Jury Festiwalu stanowili: ppłk Kawal W.A zasłużony pracownik kultury Federacji Rosyjskiej – przewodniczący; Prudnikowa W.H – zasłużona działaczka stowarzyszeń muzycznych Federacji Rosyjskiej – sekretarz jury oraz Lilia Symonajć – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Grand Prix festiwalu zdobył zespół „EMELJOT” z Orzysza; natomiast w poszczególnych kategoriach miejsca zajęli:

- wokaliści: 1 miejsce: Oliwia Mowińska z Nowego Miasta Lubawskiego;

                      2 miejsce: Aleksandra Certa z Olsztyna;

                      3 miejsce: Siergiej Jakowlew z Gusiewa (Rosja);

- zespoły: 1 miejsce: zespół „Kwiaty Rosji” z Guriewska (Rosja);

                   2 miejsce: zespół „Sukces” z Mrągowa;

                   3 miejsce: zespół „ Ljublianoczka” z Swietlnego ( Rosja);.

Nagrodę D-cy Floty Bałtyckiej otrzymał Zygmunt Chojnowski ze Słupska za wykonanie wersji rosyjskiej piosenki pt. ”Żurawie”. Nagrodę Prezesa ZŻWP otrzymała Daria Igońkina za polską piosenkę „Niebieska chusteczka”. Puchar Burmistrza Mrągowa zdobył zespół „Wiarusy” ze Słupska, puchar Konsula Generalnego RP otrzymał duet: Natalia Pawlikowa i Anna Filipowskaja, natomiast puchar Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego powędrował do rąk Michaiła Raspiewakina z Czerniachowska. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali od organizatorów piękne dyplomy. Dużym uznaniem publiczności może poszczycić się zespół kierowany przez Panią Agatę Dowhań „Sukces” z Mrągowa za przebojowe wykonanie piosenki „Hej Sokoły”. Pamiętano także w czasie festiwalu o poległych żołnierzach i przed pomnikiem - mauzoleum uczestnicy festiwalu złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. VI festiwal będzie odbywał się w Polsce w Mrągowie, do którego zaprosił wszystkich, zastępca burmistrza Mrągowa Pan Tomasz Witkowicz.

JA-KA

 

W czasie uroczystości otwarcia Festiwalu słowa powitania do uczestników, kierowali również weterani walk. Ze strony polskiej zabrał głos kpt Piotr Maziarski z Olsztyna, mówiąc o roli pieśni żołnierskiej. Poniżej zamieszczamy tekst Jego wystąpienia:

Kłaniając się nisko Weteranom posłuchajmy teraz najważniejszej na dzisiaj odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Festiwal zajmuje się żołnierską pieśnią? Wypróbowanym sposobem poprawy żołnierskiego samopoczucia są piosenki. Pisane były dla niego przez wybitnych poetów, w różnych okresach historii naszych dziejów, ale zawsze ku pokrzepieniu serca. Wyrażały one nastroje narodowe i osobiste. Z ich treści widać, że inne zapotrzebowanie było w I wojnie światowej, inne w dniach rewolucji, a jeszcze inne w okresie okupacji. Swoją piosenkę mieli powstańcy, partyzanci i żołnierze regularnych armii. Żołnierz obcuje z piosenką. Ona jest jego najbliższą towarzyszką, dodaje mu otuchy w życiu osobistym i odwagi w czekającym go boju. Ona nigdy go nie zawodzi. W smutnych chwilach jego służby jest balsamem kojącym wszystkie bóle i rozterki. Wyraża tęsknotę za najbliższymi -rodziną, dziewczyną, kolegami, a jednocześnie wskazuje jego siłę woli i charakteru. Śpiewana jest w czasie smutku i radości, w czasie marszu i postoju. Żołnierz śpiewa i żołnierzowi śpiewają. Żołnierz po odbyciu służby wojskowej wraca do cywila. A co się dzieje z ukochaną przez niego piosenką? Piosenka pozostaje w koszarach. Ona nie zna miary czasu, nie starzeje się. Ona jedna jedyna nieprzerwanie pełni służbę, była, jest i pozostanie wierna żołnierzowi. I tak długo żyć będzie wśród żołnierzy, jak długo istnieć będą siły zbrojne.

Tej prawdzie właśnie poświęcony jest nasz Festiwal.

Piotr MAZIARSKI

 

Moment otwarcia

Goście honorowi

Uczestnicy festiwalu

Polskie zespoły

Trybuna honorowa

Zdjęcie pamiątkowe

Wręczenie wyróżnień

Pod Pomnikiem Chwały

Zespół "Kwiaty Rosji"

W oczekiwaniu na werdykt jury

« Powrót do listy