Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

DONIOSŁY JUBILEUSZ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Wiosną 1981 roku niemal we wszystkich ówczesnych garnizonach w kraju powstały koła zrzeszające emerytów i rencistów – byłych żołnierzy Wojska Polskiego. 14 czerwca tamtego roku w Warszawie spotkali się delegaci reprezentujący wybrane wcześniej struktury wojewódzkie, gdzie wybrano władze centralne Związku i przyjęto Statut jako podstawowy dokument obowiązujący wszystkich jego członków. W ciągu minionych lat Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych zmieniał dwukrotnie swą nazwę dostosowując do aktualnych potrzeb środowiska i sytuacji w kraju, by od września 2009r. przyjąć nazwę Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Bez zmian pozostały najważniejsze – podstawowe zadania realizowane przez Związek tj.: kultywowanie wielowiekowych tradycji oręża polskiego, krzewienie patriotycznych i proobronnych postaw w społeczeństwie głównie wśród młodzieży oraz integracja środowiska i troska w miarę możliwości o godziwe warunki socjalno – zdrowotne owych członków i wdów po żołnierzach zawodowych. Zadania te w miarę możliwości poprzez społeczne zaangażowanie realizowane są w Kole Nr 9 im. Kilińszczaków Związku w Krośnie Odrzańskim. Przypadający Jubileusz utworzenia przed 30 laty Koła członkowie obchodzić będą w miarę swych możliwości uroczyście, a przygotowany przez Zarząd Koła program obejmuje kilka zamierzeń o charakterze wspomnieniowo – rekreacyjno – integracyjnym rozłożone w czasie od kwietnia do listopada br. Pomocy w jego realizacji deklarują dowódcy krośnieńskich jednostek wojskowych oraz instytucji jako dowód wieloletniej współpracy ze środowiskiem, które wieloletnią służbą zawodową czy pracą ofiarnie służyło Ojczyźnie. Inauguracją programu był wyjazd do Drzonowa i zwiedzanie przebogatej ekspozycji Lubuskiego Muzeum Wojskowego zorganizowany dzięki pomocy Kierownika 9 Rejonowych Warsztatów Technicznych ppłk Dariusza CHODUKIEWICZA. Dyrektor L.M.W. dr Włodzimierz KWAŚNIEWICZ witając uczestników podróży wskazał na trwałe liczące już 26 lat więzi muzeum z krośnieńskim garnizonem z jednostek którego placówka posiada sprzęt, a wśród obecnych dziś osób są też ci, których wkład w funkcjonowanie obiektu jest wymierny. W budynku Muzeum prezentowane są stałe ekspozycje związane z historią i losami Polski w tym jej Sił Zbrojnych, w latach II wojny światowej, umundurowaniem żołnierskim, a także tablice prezentujące fotografie Polek – uczestniczek działań wojennych w tym i słynnego batalionu kobiecego im. Emilii PLATER. Wystawy czasowe przygotowane na 65. rocznicę zakończenia II wojny światowej przedstawiają fotografie obrazujące ogrom zniszczeń hitlerowskich a także dokumenty prezentujące wiekopomne zwycięstwo Wojsk Polskich odniesione przed 600 latami nad Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. W części parkowej muzeum prezentowane są egzemplarze tzw. sprzętu ciężkiego będącego na wyposażeniu wojsk w latach II Wojny Światowej pozyskane dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i pasji zawodowej dyrektora KWAŚNIEWICZA. Pobyt na terenie muzeum był okazją do przedstawienia rysu historycznego koła przez prezesa Zarządu oraz wysłuchanie ciekawej prelekcji o idei powstania placówki, pozyskiwaniu zbiorów w tym i unikatowej wartości, współpracy z bliźniaczymi placówkami w Kraju i poza jego granicami oraz nade wszystko z jednostkami i instytucjami wojskowymi, dzięki której muzeum zostało utworzone i funkcjonuje promując tradycje oręża polskiego, sztukę militarną nie tylko europejską oraz Ziemię Lubuską. Lubuskie Muzeum Wojskowe żyje dzięki dr Włodzimierzowi KWAŚNIEWICZOWI, który jest jego duszą i sercem stwierdziły panie uczestniczki tej interesującej podróży. Jest to mój „enty” pobyt na terenie Muzeum – stwierdził zielonogórzanin płk w st. spocz. Michał KUPIEC – honorowy prezes L.Z.W. Związku, ale atmosferę jaką prezentują członkowie Związku „Kilińszczacy” dowodzi, że idea upowszechniania tradycji wojskowych i integracji środowiska zajmuje w działalności koła właściwą pozycję.

Józef CIEŚLAK

« Powrót do listy