Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

SPOTKANIE KAWALERÓW VIRTUTI MILITARI

W Sali Myśliwskiej Klubu Śląskiego OW odbyło się kolejne zebranie Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari pod Patronatem Szefa WSzW we Wrocławiu. Zebranie otworzył prezes płk Jan KARWACIŃSKI witając przybyłych członków Klubu oraz Szefa Wydziału Wychowawczego Dowództwa Śląskiego OW ppłk mgr Andrzeja SOWĘ. Następnie po. sekretarza Klubu, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP ppłk rez. mgr Krzysztof  MAJER, nawiązując do tradycji Dnia Zwycięstwa wzniósł toast lampką szampana za zdrowie zgromadzonych kawalerów najwyższego orderu wojennego. Omówił działania Zarządu Klubu w ostatnim okresie oraz z upoważnienia Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu wręczył mjr Witoldowi SOKOŁOWSKIEMU rosyjski medal 65 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1942-1945. Przekazał też pozdrowienia od członków Klubu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli przybyć: ppłk Eugeniusza GÓRECKIEGO z Poznania, kpt. Juliana LECHA ze Świebodzic, płk Władysława LEJCZAKA z Oleśnicy oraz por. Mieczysława BORKOWSKIEGO, gen. bryg. Józefa MAZURA i ppłk Stanisława IWANKIEWICZA z Wrocławia. Zaś ppłk Andrzej SOWA wręczył kawalerom najzaszczytniejszego orderu bojowego specjalne listy gratulacyjne od dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Zbigniewa SMOKA. Weterani nie kryli wzruszenia gdy je odbierali. W wielowątkowej dyskusji m.in. pułkownicy Antoni SOBECKI, Marian ŻĘGOTA, Kazimierz GŁOWACKI, Bronisław JAKIMOWICZ, Bronisław SKRZYPNIK, Bogdan KARLICKI i ppłk Stefan MAZUR mówili o swoich przeżyciach z okresu zesłania syberyjskiego, walk frontowych oraz o ocenach aktualnego stanu Sił Zbrojnych RP. Wyrażali żal, że nie są zapraszani na spotkania z młodzieżą szkolną i harcerską aby przybliżać im prawdziwy obraz trudów wojennych, które z pobudek patriotycznych ponosili dla dobra Ojczyzny. Pułkownik Andrzej SOWA przekazał weteranom serdeczne życzenia dużo zdrowia i sił witalnych w dalszej działalności społecznej. Długo odpowiadał na pytania dotyczące aktualnych realiów funkcjonowania Sił Zbrojnych RP i Śląskiego Okręgu Wojskowego. Zapowiedział planowane przenosiny Dowództwa Wojsk Lądowych do obecnej siedziby ŚOW we Wrocławiu. Zapewnił, że listy nieobecnym członkom Klubu od Dowódcy ŚOW niezwłocznie zostaną przesłane pocztą.

ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER

(członek wspierający)

« Powrót do listy