Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Przyjazny stosunek lekarza specjalisty do chorego nic nie kosztuje

W ostatnim czasie do Zarządu Koła nr 4 w Łodzi napłynęło wiele skarg na jakość usług świadczonych głównie przez lekarzy specjalistów, a przede wszystkim nie zawsze właściwy stosunek do pacjentów zgłaszających się do przychodni lekarskiej Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi. Dlatego ostatnie w roku 2010 zebranie Koła poświęcono właśnie tej problematyce. Otwierając je, prezes Koła chor. sztab. Zenon Pawłowski przypomniał o śmierci jednego z członków naszego związkowego ogniwa ppłk. Zygmunta Palutka, którego pamięć uczczono minutą ciszy. Na zebranie zaproszono zastępcę dyrektora do spraw leczniczych Szpitala Klinicznego im. WAM (pełniącego od niedawna funkcję Centralnego Szpitala Weteranów) dr. med. Wiesława Chudzika. Aktywny udział w zebraniu wziął także zastępca dyrektora Szpitala Klinicznego nr 6 w Łodzi kpt. prof. dr hab. med. Dariusz Brykalski, członek naszego Koła. Doktor Wiesław Chudzik w swoim dość obszernym wystąpieniu omówił najważniejsze problemy szpitala, zwracając uwagę na wiele trudności, w tym finansowe, które nie zawsze pozwalają na wykonanie wszystkich  stojących przed tą placówką zadań. Podkreślił również, że szpital, a zwłaszcza lekarze starają się zapewnić na dobrym poziomie opiekę lekarską kadrze zawodowej i jej rodzinom oraz wszystkim zgłaszającym się weteranom WP. Nie wykluczył jednak, że mogą się zdarzyć negatywne zjawiska. Zapewnił przy tym, że  czynią wszystko, co możliwe, aby je eliminować. W wielowątkowej dyskusji, w której wzięli udział między innymi: płk Bolesław Bartosiński, płk Marian Anysz, płk Jan Rycek, ppłk Tadeusz Rechenek oraz chor. sztab. Zenon Pawłowski, wykazano pełne zrozumienie dla trudności szpitala, zwłaszcza finansowych. Zwrócono jednak uwagę na konieczność zdecydowanej poprawy samego podejścia, głównie lekarzy specjalistów, do chorych, wykazywania większej troski i zrozumienia dla ich zdrowotnych kłopotów. Zwłaszcza że na przyjęcie do lekarza specjalisty czeka się zazwyczaj pół roku, a niekiedy nawet dłużej. Wskazano przy tym, że przyjazny stosunek lekarza specjalisty do chorego naprawdę nic nie kosztuje. A w tej dziedzinie nie jest w przychodni szpitalnej najlepiej. Świadczą o tym konkretne przykłady. Pocieszające jest jednak to, że przeważają właściwe zachowania, zasługujące na uznanie. Doktor W. Chudzik podziękował za przekazanie uwag oraz obiecał, że omówi je na spotkaniach z lekarzami. Prezes Koła chor. sztab. Zenon Pawłowski podziękował dyrektorowi szpitala za przybliżenie problemów tej placówki oraz wyraził przekonanie, że wszelki negatywne zjawiska zostaną wyeliminowane. Poprosił również o przekazanie wszystkim lekarzom życzeń dobrego zdrowia oraz podziękowań za ich niełatwą, ale jakże ważną pracę. W dalszej części zebrania poinformował członków Koła o działaniach zarządu od poprzedniego zebrania oraz zaprosił wszystkich na uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne. Przekazał także serdeczne gratulacje kpt. prof. Dariuszowi Brykalskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin oraz ppłk. Tadeuszowi Rechenkowi z okazji ukończenia 80 lat. Dyplomy wręczył jubilatom były prezes Koła płk Jan Rycek. Skarbnik Koła ppłk Tadeusz Fąfara przedstawił stan finansów Koła oraz sytuację w kwestii opłacania składek. Na zakończenie zebrania kilka wierszy własnego autorstwa odczytał płk Marian Anysz.

Marian ANYSZ

« Powrót do listy