Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Troszeczkę o historii wojska

Kilkunastoosobowa grupa ochotników z 4-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim mimo deszczowej aury wybrała się na pieszą wycieczkę, by zwiedzić obiekty obrazujące historię i tradycje Wojska Polskiego – Salę Pamięci 4 Dywizjonu Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Salę Tradycji 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. Występujący w roli przewodnika prezes Koła nr 9 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych im. Kilińszczaków ppłk rez. Józef Cieślak zapoznał uczestników wycieczki z dziejami krośnieńskich jednostek wojskowych. Przekazał chłopcom wiele historycznych ciekawostek dotyczących frontowych walk Dywizji, dotyczących np. przełamania Wału Pomorskiego, zdobycia Kołobrzegu czy wzięcia do niewoli niemieckiego generała von Krappego. Omówił także sylwetki dowódców krośnieńskiej Dywizji i Batalionu. Dużym  zainteresowaniem cieszyła się sala poświęcona patronowi jednostki płk. Konstantemu Pierewoz-Markiewiczowi. Wiele emocji wzbudziła możliwość przyjrzenia się z bliska wojskowym eksponatom. Zwiedzającym żal było tylko, że nie mogą wypróbować wojskowego sprzętu bojowego. Ale przecież jeszcze nic straconego. Pobyt w sali pamięci uświadomił młodym ludziom, jak niewiele wiedzą na temat jednostek wojskowych i żołnierskiego życia – tego z lat wojny oraz z okresu pokojowego (głównie poza granicami kraju). Uczestnicy wycieczki – mieszkańcy Krosna Odrzańskiego – przyznali, że z żalem przyjęli fakt, iż rozwiązano w garnizonie wiele jednostek. Cieszą się jednak, że śladem po nich pozostanie skwer 4 Dywizji, plac 11 Pułku oraz wspomniane sale pamięci.

Joanna BAGIŃSKA

« Powrót do listy