Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

Zawsze wierni ojczyźnie

To dewiza członków Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Międzyrzeczu. Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje poprzedników: Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych oraz Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP. Od 2010r. zmieniono nazwę na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. 26 marca obchodziliśmy 30-lecie naszego Koła nr 5 w Międzyrzeczu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele związków kombatantów i emerytów z Międzyrzecza oraz starosta Grzegorz Gabryelski i burmistrz Tadeusz Dubicki. W programie była Msza św., wspólne zdjęcie przy pomniku przed wejściem do jednostki wojskowej, okolicznościowe wystąpienia, zwiedzenie sali tradycji i pokaz sprzętu wojskowego. Zasłużonym członkom wręczono okolicznościowe medale. Szczególnie wzruszył nas Honorowy Prezes Koła – ppłk w st. spocz. Edward Kral, który zaprojektował i sfinansował okolicznościowy medal, który otrzymali wszyscy uczestnicy. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Weterana zakończyło oficjalną część uroczystości. Uroczysty obiad (grochówka i pieczony prosiak) u p. Mikanowicza w Przytocznej – naszego sympatyka - zakończył jubileuszowe spotkanie. Uczestnicy uroczystości dziękują p.o. dowódcy 17 WBZ – płk. Tomaszowi Domańskiemu za gościnność i pomoc w tym uroczystym spotkaniu. Nasze Koło powstało 23 marca 1981r. z inicjatywy grupy założycielskiej (21 osób). Do najstarszych członków Koła należą: mjr. w st. spocz. Bogdan Miatkowski, por. w st. spocz. Eugeniusz Wysocki (jedyni żyjący założyciele), ppłk w st. spocz. Edward Kral, por. w st. spocz. Aleksy Bujalski, por. w st. spocz. Stefan Mazurek, chor. w st. spocz. Stanisław Walczak. Pierwszym prezesem był mjr rezerwy Janusz Domalski. Kolejnymi byli: ppłk w st. spocz. Adam Deorowicz, ppłk w st. spocz. Edward Kral, a od 2000r. mjr rez. Henryk Misiarz. Statutowym celem ZŻWP m.in. jest:

- integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy;

- inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych, pomocy koleżeńskiej;

- uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych;

- kultywowanie tradycji walk niepodległościowych;

- opieka nad miejscami pamięci i grobami żołnierzy;

- organizowanie zawodów i imprez sportowo –obronnych;

-współpraca z organizacjami kombatanckimi i paramilitarnymi.

Ppłk Michał STOPYRA

fot. mjr rez. Roman KOŚCIELSKI

« Powrót do listy