Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

 

ZWIASTUN

„Głosu Weterana i Rezerwisty”

numer (345) Marzec 2018    

 

 

Serdecznie zachęcamy

naszych Czytelników do lektury marcowego 345-go numeru "Głosu Weterana i Rezerwisty". 

 

Redakcja "GWiR"


                                         

Szanowni Czytelnicy i Internauci!

 

Dokonaliśmy zmiany prezentowania „Głosu Weterana i Rezerwisty” na portalu www.gwir.pl. Każdorazowo, na podstronie „Numer Aktualny” prezentowane są tylko cztery strony okładki oraz spis treści całego numeru.

Ponadto informujemy, że wprowadziliśmy dodatkowo, nową formę prenumeraty czasopisma zwaną krótko e-gwir.

 Osoba zainteresowana zakupem „GWiR” w tej wersji będzie zmuszona wcześniej dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki „VETS&ARMY” (adres i numer konta poniżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF.

Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo. Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi miesięcznie 2,50 zł. (kwartalnie - 7.50 zł, półrocznie - 15 zł oraz rocznie - 30 zł).
    

VETS & ARMY Sp. z o.o., ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa


Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna,

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380


KU WIADOMOŚCI NASZYM ELITOM I IPN

 Nawet ja jako zwykły oficer KW wówczas Wojskowej Służby Wewnętrznej, która przez obecne elity solidarnościowe jest traktowana jako struktura przestępcza mam wymierne zasługi dla Polski o , których mało kto wie.

Czytaj więcej »

„Ręka w rękę z Hitlerem” ale czy tylko jedna ręka? A kto z Leninem i przeciwko Polsce nawet bez Hitlera ale z jego następcami?

 Daniel Korbel w „Przeglądzie” (nr 49/727 z dnia 2-8. 12. 2013 r.) zamieścił artykuł „Ręka w rękę z Hitlerem”. Dotyczy on Śląska Cieszyńskiego a głównie Zaolzia oraz Spisza i Orawy. Zasadnicze tezy autora są następujące. Po pierwszej wojnie światowej istniał spór o granice między Polską a Czechosłowacją. Obydwa kraje miały argumenty na swoją korzyść. Ostatecznie po uzgodnieniach w Spa, decyzją Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 r. zrezygnowano z plebiscytu i arbitralnie wyznaczono granicę. 

Czytaj więcej »

Pamiętajmy o Nich!

 W grudniu 2008 r. w GWiR wydrukowano mój artykuł pt. „Coraz trudniej”, w sprawie napotykanych kłopotów z kandydatami na prezesów różnych szczebli Związku, przed każdą kampanią wyborczą. Mówiłem… ”W ostatnich latach nasze szeregi poważnie się skurczyły, wielu prawdziwych działaczy odeszło na zawsze, innym przybyło za dużo lat, u innych już zdrowia brak, chęci są, tylko możliwości nie te”… W innym miejscu dodaję „Prawdziwi działacze – społecznicy nie stoją w kolejce i nie czekają na propozycje”. I to wszystko prawda!

Czytaj więcej »

WOJSKOWI BUDOWLANI I WOJSKOWE BUDOWNICTWO

Działania modernizacyjne - reorganizacyjne w Wojsku Polskim, rozpoczęte w pierwszych latach 90-tych XX wieku objęły w pierwszym rzędzie służby zwane wówczas kwatermistrzowskimi, a obecnie logistycznymi. W ramach tych służb, jedną z liczniejszych w stanach osobowych była Służba Zakwaterowania i Budownictwa i ta właśnie została najwcześniej i w najszerszym zakresie poddana działaniom reorganizacyjnym - czytaj likwidacyjnym.

Czytaj więcej »

URATOWALI POMNIK SAPERA OD ZNISZCZENIA

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, rozformowano jednostki Wojska Polskiego, stacjonujące na terenie miasta Świdnicy. Pozostała tylko Wojskowa Komenda Uzupełnień. Pomnik pozostał w zasadzie niczyj. W późniejszym okresie czasu, Pomnik został przekazany pod opiekę Szkole Podstawowej, która zajęła pomieszczenia koszarowe po stacjonującej tam jednostce wojskowej. Było z tego powodu trochę szumu medialnego, lecz nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, tym bardziej, że szkoła ta została zlikwidowana.

Czytaj więcej »

Trauma po misjach wojskowych

Patrol służby Tatrzańskiego Parku Narodowego znalazł wygłodzonego, przemarzniętego mężczyznę w szałasie pasterskim w rejonie Doliny Olczyskiej. Nie można było nawiązać z nim kontaktu. Przetransportowano go do szpitala w Zakopanem a dalej do Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego

Czytaj więcej »

POLSCY ARTYLERZYŚCI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Artyleria polska w drugiej wojnie światowej stanowiła znaczną część wojsk walczących. W armii polskiej 1939 roku artylerzyści stanowili 15 proc. wszystkich żołnierzy. W Ludowym Wojsku Polskim około 20 proc. W Wojsku Polskim na zachodzie 10-28 proc. Owartości artylerii i jej skuteczności w walce decydowały: jakość sprzętu, organizacja artylerii i sposób jej wykorzystania, a nade wszystko poziom wyszkolenia artylerzystów, ich postawa i zaangażowanie w walce.

Czytaj więcej »

POLIGONOWY ARTYLERYJSKI EGZAMIN

Jest trzecia dekada marca 1952 roku. Od niespełna roku jestem dowódcą baterii ppancernej 76 mm armat wskładzie artylerii pułkowej 39 pz 8 DZ w Trzebiatowie, który po latach przyjął nazwę 36pz. I jak zawsze w tym okresie rozpoczynamy bezpośrednie przygotowania do wyjazdu na drawski, letni poligon.

Czytaj więcej »

WOJSKOWE WĘDROWANIE PO POLSCE I NIE TYLKO

Przez 40 lat służyłem w Wojsku Polskim. Moja służba była swego rodzaju rówieśniczką NRD. Do zasadniczej służby wojskowej w 11 pp 4 DP w Lesznie zostałem wcielony 6.10.1949 r., a więc w przeddzień utworzenia Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Czytaj więcej »

O korespondentach i pisaniu artykułów do GWiR

Korespondentów jest coraz więcej i piszą coraz częściej na różne tematy. Wśród nich są zawodowcy - historycy, komentatorzy i autorzy najwyżej cenieni przez czytelników oraz Redakcję GWiR. Większość korespondentów to amatorzy, samouki ale zapaleńcy piszący na zapotrzebowanie społeczne członków związku i rezerwistów oraz na potrzeby realizacyjne zadań planowych

Czytaj więcej »